Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

26. ledna
2018

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) patří k nejuznávanějším fakultám se zaměřením na byznys a management ve střední a východní Evropě. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v mezinárodních korporacích, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy.

Prestiž a kvalita studia

Získáním akreditace EQUIS se FPH VŠE řadí jako jediná ekonomická fakulta v ČR mezi nejlepších 170 fakult světa z celkového počtu asi 15 000 na byznys zaměřených škol.

Akreditaci EQUIS získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí.

Mezinárodní uznání a praxe

Obory Fakulty podnikohospodářské se pravidelně umísťují v prestižních žebříčcích The Financial Times a The Economist.

Studenti FPH VŠE mohou během studia vycestovat na více než 250 partnerských univerzit po celém světě. Patří mezi ně nejlepší univerzity světa, jako je holandská Rotterdam School of Management, švýcarská University of St. Gallen, francouzská HEC Paris nebo třeba kanadská McGill University.

Propojení s praxí

Partnerské firmy jsou intenzivně zapojeny do výuky i dalších aktivit fakulty. FPH VŠE má stovky firemních partnerů, mezi které patří např. T-Mobile, Unilever, Nestlé, L´Oréal, Metrostav, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto, HILTI, Apogeo, Albert, ČSOB, Banka Creditas, BD Advisory, FINEP, Mary Kay, PWC, EY, Hewlett Packard, HOPI, UEPA či Amazon.

Uplatnění absolventů

Absolventi FPH VŠE se výborně uplatňují v praxi. Podle nedávného průzkumu mezi zástupci 230 nejvýznamnějších českých zaměstnavatelů má FPH VŠE nejlépe připravené absolventy pro současný trh práce ze všech českých ekonomických škol.

Bakalářské programy

V akademickém roce 2018/19 nabízí FPH VŠE studium v následujících bakalářských oborech:

  • Podniková ekonomika a management
  • Arts Management
  • Business Administration (v angličtině)
  • Экономика предприятия и менеджмент (v ruštině)

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management se skládá z testu z matematiky a jednoho cizího jazyka.

Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Arts Management se skládá z testu z anglického jazyka, základů logického myšlení a znalostí z jedné ze tří oblastí kultury (památky a architektura, performativní umění či výtvarné umění).

Další informace a podmínky pro přijímací zkoušky u cizojazyčných studijních programů jsou k dispozici na http://fph.vse.cz/zajemci-o-studium/.

Přihlášku je možné podat do 30. dubna 2018, a to pouze elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz/

Prominutí přijímací zkoušky u excelentních studentů

FPH VŠE promine přijímací zkoušku u dvou českých bakalářských programů těm studentům, kteří vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky s průměrným prospěchem do 1,4, a dále také studentům, kteří získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2018 alespoň 75 % bodů z každé části testu.

Další informace

Podrobnosti o nabízených oborech, vzorové testy, termíny dní otevřených dveří a termíny Přijímacích zkoušek „nanečisto“ jsou k dispozici na http://studujbyznys.cz/.

Den otevřených dveří Podnikohospodářské fakulty VŠE se koná v pátek 2. února od 9 a od 11 hod. ve Vencovského aule v Nové budově Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově.