FMV přijímá do 30. 11. přihlášky k magisterskému studiu od února 2019

1. října
2018

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje přijímací řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce se začátkem studia v únoru 2019. Uchazeči se mohou hlásit do oborů, ve kterých je po přijímacím řízení v červnu 2018 volná kapacita. Jedná se o obory: Cestovní ruch, Evropská integrace, Mezinárodní obchod, Podnikání a právo.

Pro přijetí platí podmínky vyhlášené pro akademický rok 2018/2019 s tím, že poplatek za přijímací řízení činí 690 Kč. Přijímací zkoušky se budou konat v úterý 22. ledna 2019. Přihlášky podávejte do 30. listopadu 2018 ZDE. Další informace naleznete na webových stránkách fakulty.