Francouzský program MBA-MAE na VŠE

11. března
2018

VŠE je jedinou institucí v ČR, kde je možné studovat program MBA ve francouzštině. Program je řádně akreditován ve Francii a v ČR získal akreditaci CAMBAS České asociace MBA škol. Studium je určeno zejména absolventům nemanažerských studijních oborů vysokých škol, kteří si přejí získat další kvalifikaci.

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) působí na VŠE od roku 1990. Na realizaci programu MBA-MAE spolupracuje VŠE s  francouzskými vysokými školami (Iaelyon, School of Management a IAE de Paris, Sorbonne Business School). IFTG nabízí kvalitní manažerské vzdělání typu „double degree“ zakončené vysokoškolským diplomem Master 2, tzv. diplôme d´Etat Univerzity Jean Moulin Lyon 3, iaelyon, School of Management a diplomem MBA Vysoké školy ekonomické v Praze. Na výuce se rovnoměrně podílejí pedagogové VŠE a francouzští profesoři.

Studium je zaměřeno na spektrum disciplín, které umožňují obsáhnout problematiku podnikového managementu. Odborná výuka proběhne v období od června 2018 do ledna 2019 formou deseti týdenních intenzivních vzdělávacích modulů. Po skončení teoretické části jsou studenti povinni absolvovat tříměsíční stáž, která může být nahrazena prací na projektu vlastního zaměstnavatele, a obhájit závěrečnou práci ve francouzštině.

Podle francouzské legislativy je do programu možno přijmout i určitý počet zájemců na úrovni „bac + 4“, tj. studenty posledních ročníků navazujících magisterských studijních programů.

Obsah výuky:

 • obchodní a pracovní právo
 • ekonomické informace
 • mezinárodní podnikatelské prostředí
 • marketing
 • řízení lidských zdrojů
 • řízení organizací a sociální zodpovědnost
 • informační systémy a projektový management
 • účetnictví
 • finanční řízení
 • strategický management
 • rozvoj osobnosti manažera
 • logistika a řízení kvality

Dny otevřených dveří: 13. března 2018 a 10. dubna 2018 od 17,00, 5. patro Rajské budovy, učebna RB 546

Cena: 60 000 Kč

Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2018

Více informací: https://iftg.vse.cz/