Informace pro uchazeče o studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech

Vážení zájemci o studium na VŠE,

dovolujeme si vás informovat o aktuální situaci spojené s přijímacím řízením do bakalářských a navazujících studijních programů Vysoké škole ekonomické v Praze pro akademický rok 2020/2021:

  1. Podmínky a termíny přijímacího řízení do studijních programů vyučovaných v českém jazyce se v tuto chvíli nemění. V případě, že aktuální situace nebude umožňovat účast na přijímacích zkouškách v plánovaných termínech, budou fakulty VŠE usilovat o zmírnění dopadů mimořádné situace na uchazeče a budou včas informovat o změnách, které umožní konání přijímacího řízení. Uzávěrka přihlášek zůstává 30. dubna 2020.
  2. V případě, že by rozhodnutím Vlády ČR nebyla umožněna fyzická přítomnost uchazečů ze zahraničí na přijímacích zkouškách, a fakulta by ji vyžadovala, těmto uchazečům vrátí VŠE zaplacený poplatek za přijímací řízení.
  3. Termín pro podání přihlášek do cizojazyčných programů se u většiny studijních programů prodlužuje do 30. června 2020 (s výjimkou studijního programu International management CEMS MIM, kde  zůstává termín 30. dubna 2020). Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých fakult/programů.