Informace z jednání krizového štábu VŠE dne 25. 5. 2020

Krizový štáb VŠE přijal na svém zasedání dne 25. května 2020 následující rozhodnutí:
  • Termíny přijímacích zkoušek na fakulty byly upraveny následovně
Bakalářské studium Navazující magisterské studium
Fakulta financí a účetnictví 22. 6. 2020 23. 6. 2020
Fakulta mezinárodních vztahů 24. 6. a 25. 6. 2020

11. 6. 2020 – Manažer obchodu

25. 6. 2020
Fakulta podnikohospodářská 24. 6. 2020
Fakulta informatiky a statistiky 26. 6. a 27. 6. 2020

25. 8. 2020 – 2. kolo (pouze program Matematické metody v ekonomii)

23. 6. 2020
Národohospodářská fakulta Scio 22. 6. 2020
Fakulta managementu JH 17. 6. 2020 19. 6. 2020

 

  • Prodloužení zkouškového období pro studenty, kteří nemohli vstoupit na území ČR
    Podle § 6 odst. 3 zákona č 188/2020 Sb. rozhodla rektorka prodloužit zkouškové období LS 2019/20 o dodatečné období od 24. do 31. srpna 2020. V tomto dodatečném zkouškovém období mohou probíhat zkoušky a plnění dalších studijních povinností u studentů, kteří z důvodu omezení vstupu na území České republiky nemohli splnit studijní povinnosti v řádném zkouškovém období. O možnosti splnit studijní povinnosti v dodatečném zkouškovém období rozhodne garant předmětu.
  • Seznamovací kurzy pro nově přijaté studenty se budou konat v původně stanovených termínech, pokud to dovolí epidemiologická situace.
  • Autor: Oddělení PR
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: