Konference: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí /12.-13. 4./

Mezinárodní odbornou konferenci Teoretické a praktické aspekty veřejných financí zaměřenou na daňovou politiku, veřejné výdaje, veřejné politiky a veřejné finance pořádá pravidelně od roku 1996 Katedrou veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze. Nejinak tomu bude i toto jaro. V areálu VŠE na Žižkově proběhne 12. a 13. dubna 2019.

Konference se účastní především výzkumní pracovníci a doktorandi českých a slovenských univerzit, hospodářsko-političtí činitelé a hosté ze zahraničí, například z Maďarska, Polska, Ruska, Turecka či Slovinska.

Součástí konference je kromě plenární i několik tematických sekcí a sekce pro studenty bakalářského a magisterského studia konaná 11. dubna 2019.

V rámci konference vychází dva sborníky – sborník abstraktů a sborník příspěvků, který je od roku 2012 vydáván pouze v angličtině. Konference posledních let byly zařazeny do databáze Web of Science – CPCI-SSH. Ročník 2019 bude opět odeslán k posouzení.

Zájemci se mohou registrovat do 14. března 2019 ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

Foto z minulých ročníků konference: