Mimořádné výběrové řízení pro magisterské studenty na výměnné pobyty v LS 2020 /9.-24. 7./

Oddělení zahraničních styků vyhlašuje mimořádné výběrové řízení na semestrální výměnné pobyty v LS 2019/2020 pro studenty navazujícího magisterského studia. Studenti si budou moci vybírat z cca 60 míst na partnerských školách v Evropě i zámoří. V rámci tohoto mimořádného výběrového řízení budou nabízena místa, která nebyla obsazena během výběrového řízení, jež se konalo v únoru/březnu 2019. Konkrétní nabídka bude zveřejněna těsně před začátkem mimořádného výběrového řízení.

Harmonogram:

9. – 24. 7. 2019 (do 15:00) přihlášky do mimořádného výběrového řízeníelektronické podání, včetně všech příloh (tj. motivační dopis, CV a příp. kopie jzk. certifikátu)
29. 7. 2019 zveřejnění výsledků mimořádného výběrového řízení

Do mimořádného výběrového řízení se budou moci hlásit pouze studenti, kteří budou zapsaní do 1. – 3. semestru prezenčního navazujícího magisterského studia a kteří na VŠE absolvovali minimálně jeden semestr studia.

Přihlášku si nebudou moci podat ti studenti, kteří v únoru/březnu 2019 již úspěšně prošli výběrovým řízením (tj. byla jim přiřazena jedna z preferovaných škol v přihlášce).

Pro mimořádné výběrové řízení platí stejná kritéria jako v rámci standardního magisterského výběrového řízení s tím rozdílem, že se budou započítávat předměty absolvované v cizím jazyce a studijní průměr v InSIS ke dni 28. 6. 2019. Body bude možné získat i za účast v Buddy programu během LS 2018/2019. V rámci mimořádného výběrové řízení nebude organizován písemný test jazykových znalostí. Úroveň jazyka bude třeba doložit jiným způsobem.

Sledujte OZS na Facebook VSE Study Abroad a Instagram vse_studyabroad pro přehled o aktuálním dění.