Národohospodářská fakulta už zná jméno nového děkana

5. dubna
2018

Akademický senát Národohospodářské fakulty zvolil 5. dubna 2018 novým děkanem prof. Ing. Zdeňka Chytila, CSc. Ve funkci tak nahradí doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., jehož funkční období končí 30. června 2018. Do voleb se přihlásili celkem čtyři kandidáti.

Zdeněk Chytil vystudoval obor politická ekonomie na VŠE. Profesorem pro obor Ekonomie byl jmenován v červnu 2017. Po ukončení vědecké aspirantury na VŠE pracoval jako vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů. Na přelomu 80. a 90. let působil jako diplomatický pracovník, tajemník, rada a chargé d´affaires velvyslanectví a ředitel odboru střední a východní Evropy Ministerstva zahraničních věcí. Od roku 1992 se věnoval komerčním aktivitám.

V roce 1997 se vrátil ke své pedagogické a vědecké práci na VŠE, Fakultě národohospodářské, Katedře ekonomických teorií na částečný pracovní poměr. Od roku 2000 nastoupil na fakultu na plný pracovní úvazek a přešel na Katedru makroekonomie, později přejmenovanou na Katedru ekonomie, kde působí doposud. Současně začal vykonávat funkci proděkana pro zahraniční styky, později proděkana pro public relations a zahraniční styky Národohospodářské fakulty. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na analýzu hospodářských politik vyspělých zemí (zvláště pak fiskálních, měnových), problematiku státního dluhu, mezinárodních finančních trhů, mezinárodních finančních institucí, transformaci ekonomik zemí střední Evropy, teorii endogenních peněz, analýzu úlohy a funkce centrální banky v postkeynesovské teorii. Je autorem skript, autorem či spoluautorem 10 knih, autorem výzkumných prací a studií, publikoval články v časopisech s impakt faktorem i v odborných recenzovaných časopisech. Vystoupil na mezinárodních konferencích a seminářích v zahraničí na téma finančních trhy, transformace ekonomik a subregionální spolupráce.