Fakulta podnikohospodářská nabízí nový MBA program. Studovat ho lze již při magisterském studiu

Fakulta podnikohospodářská připravila ve spolupráci s univerzitou ZHAW v Zürichu nový studijní program MBA, MBA For Students. Specifický je tím, že jej mohou studovat již i studenti prvního ročníku magisterského studia z jakékoli školy. Termín pro podání přihlášek je 31. ledna 2019.

Nejedná se tedy o program určený výhradně absolventům či profesionálům. Tomu je také přizpůsobena výše školného. Studium MBA For Students je zaměřené na prohloubení znalostí i praktických dovedností. Je tak vhodné pro ty, kdo cílí na střední a vyšší pozice v managementu a chtějí se stát opravdovými profesionály ve svém oboru. Délka studia je 20 měsíců a jazykem výuky je angličtina. Studium MBA programu probíhá formou bloků intenzivní třídenní výuky, kterou povede lektorský tým sestavený z odborníků s mnohaletými lektorskými zkušenostmi a profesionálů ve svém oboru.

Podrobnosti o programu najdete ZDE.