On-line Den otevřených dveří programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises se koná 7. dubna od 17,00

Zájemci o francouzsko-český program MBA typu double degree (absolventi získávají diplom MBA VŠE a diplom Master 2 Université de Lyon, iealyon, School of Management) se budou moci dozvědět podrobné informace on-line. Virtuální den otevřených dveří se uskuteční v úterý 7.4. od 17:00 přes aplikaci zoom.us. Případní zájemci se mohou připojit po kliknutí na následující odkaz: https://zoom.us/j/876353809

Podmínky pro přijetí do programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 2. ročníku navazujícího magisterského studia),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek15. června 2020

Zahájení výuky: 7. září 2020

Elektronická přihláškazde

Více informací naleznete na webových stránkách  Francouzsko-českého institutu řízení (IFTG) při VŠE.