Upozornění na omezení přístupu na parkoviště B (garáže RB)

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že na konci ledna došlo k předání staveniště akce Centrum archivních a depozitních služeb zhotoviteli (PKS INPOS a.s.) s plánovaným harmonogram stavebních prací 15 měsíců. Centrum archivních a depozitních služeb podstatným způsobem zlepší zázemí knihovny VŠE a přispěje k modernizaci našeho kampusu na Žižkově.

Rozsáhlé stavební práce budou znamenat určitá omezení, zejména pro zaměstnance, kteří využívají parkoviště „B“. Nedílným opatřením při této významné stavební akci bude vybudování zařízení staveniště pro zhotovitele. Zařízení staveniště bude částečně zasahovat do obslužné příjezdové komunikace na parkoviště „B“ (RB). Stávající jednosměrný provoz je řízen světelnou signalizací. Zároveň Vás prosíme o pochopení v situaci, kdy z důvodu transportu stavebního materiálu bude obslužná komunikace zcela uzavřena. Bude se jednat řádově o hodiny v jednom dni, zaměstnanci budou o plánovaných omezeních vjezdu informováni OSM alespoň dva pracovní dny předem.

  • Autor: Hana Machková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: