VŠE hostí akci pro sportovně nadané studenty /17. 9./

V rámci oslav Mezinárodního dne univerzitního sportu se na VŠE bude v pátek 17. září 2021 konat akce určená studentům zařazeným do stipendijního projektu UNIS na podporu duální kariéry a dále také pro sportovně nadané studenty čtvrtých ročníků gymnázií se sportovní přípravou, kteří mají největší potenciál pro zapojení do projektu v následujících letech. Akci pořádá Victoria Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT .

Hlavní program oslav Mezinárodního dne univerzitního sportu začne v 9:30 h. V průběhu dopolední části proběhne pro všechny účastníky přednáškový blok zaměřený na téma duální kariéry. V odpolední části se studenti budou moci zúčastnit vybraných workshopů a přednášek vedených předními odborníky ve sportovní vědě a výzkumu, mediální komunikaci či zdravotní prevenci. Odpolední část nabídne rovněž komentovanou prohlídku areálu VŠE pro případné zájemce o studium. V neposlední řadě bude po celou dobu akce probíhat expo vysokých škol zapojených do projektu UNIS.

O projektu UNIS

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s resortním sportovním centrem VICTORIA VSC realizuje projekt UNIS, který má za cíl podpořit duální kariéru vysokoškolských sportovců. Cílem programu je vytvořit takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. Do projektu je zapojeno 359 sportovců z 21 veřejných vysokých škol včetně VŠE.
Podpora je rozdělena do dvou oblastí: jednak jde o přímou finanční podporu studentů prostřednictvím Stipendijního programu MŠMT, který administruje VICTORIA VSC. Druhá část podpory pak míří přímo na vysoké školy prostřednictvím dotačního neinvestičního programu MŠMT na podporu sportujících studentů na veřejných vysokých školách.