VŠE mění název v angličtině. Nově se jmenuje Prague University of Economics and Business.

Vysoká škola ekonomická v Praze má nový oficiální název v angličtině, název v českém jazyce se nemění. Místo původního University of Economics, Prague bude pro komunikaci se zahraničím používat označení Prague University of Economics and Business. Nový název přesněji charakterizuje současné zaměření školy a lépe vystihuje uplatnění absolventů na trhu práce.

VŠE se svůj anglický název University of Economics, Prague rozhodla změnit na Prague University of Economics and Business z několika důvodů. Tím hlavním je skutečnost, že původní název přesně nevyjadřoval současné zaměření školy, a proto často nebyl snadno pochopitelný pro zahraniční partnery a studenty.

V angličtině je pojem Economics chápán podstatně úžeji než v češtině. Studium oboru Economics je v západním světě vnímáno jako čistě teoretické s primárním zaměřením na makroekonomii, mikroekonomii, statistiku a ekonometrii,“ vysvětluje rektorka VŠE prof. Hana Machková.

Největší veřejná ekonomická vysoká škola v ČR má po celém světě více jak 250 partnerských univerzit, ročně vyšle tisíc studentů na zahraniční studijní pobyty a obdobný počet přijme, je součástí mezinárodních institucí a od roku 2016 prochází dlouhodobým akreditačním procesem AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business), jehož završení patří mezi hlavní cíle vedení školy. Změna anglického názvu tak představuje významný strategický krok vedoucí k lepší mezinárodní srozumitelnosti.

Ke změně názvu v angličtině jsme přistoupili po zralé úvaze. Hlavní strategickou prioritou VŠE je internacionalizace založená na rozvoji cizojazyčných a výměnných studijních programů. Zatímco v češtině je značka srozumitelná, protože pojem ekonomie je chápán jako zastřešující název i pro manažerské studijní programy, v angličtině tomu tak není. V západních zemích University of Economics prakticky neexistují. Obsahově je dnes většina studijních programů VŠE zaměřena na byznys a tisíce našich absolventů pracují na manažerských pozicích ve firmách. Příliš úzká specializace vyjádřená názvem University of Economics odrazovala zájemce o studium na business school a stala se problematickou i v rámci mezinárodních akreditací, o které usilujeme. Nový název je inspirován jednou z nejlepších evropských ekonomických univerzit, vídeňskou WU. Ta si ponechala v němčině původní název Wirtschafts Universität Wien, ale v angličtině používá pro lepší mezinárodní srozumitelnost Vienna University of Economics and Business,“ zdůrazňuje rektorka Machková.

Nová loga jsou k dispozici ke stažení ZDE.