VŠE se představí na Věda Festu /22. 6./

VědaFest (dříve Festival vědy) již desátým rokem přibližuje široké veřejnosti vědu, její rozmanité podoby a využití v každodenní praxi. Letošní ročník se koná offline 22. června v Dejvicích. VŠE na něm budou reprezentovat dvě fakulty. Jejich expozice a aktivity se ponesou v duchu motta Data v koši.

Proč některé potraviny končí v koši, ale nemusely by? A jak správně zpracovávat informace, aby nám k něčemu byly? Nejen s potravinami, ale také s informacemi a daty často zacházíme nevhodně. Proto zástupci Fakulty mezinárodních vztahů a Fakulty informatiky a statistiky návštěvníkům ukáží, jak jimi neplýtvat (v případě potravin) a jak je zpracovávat (v případě dat) tak, aby nemusely zbytečně do koše, ať už toho reálného nebo toho ve vašem počítači.

VědaFest je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí, který má za cíl popularizovat vědu. Je určen dětem, studentům i zvídavé veřejnosti bez omezení věku. Loni se akce konala prezenčně i online, v roce 2020 pouze online. V roce 2019 se na ploše u Vítězného náměstí v pražských Dejvicích představilo 115 expozic, které zhlédlo během jednoho dne 18 000 návštěvníků.

Podrobnosti o akci jsou k dispozici na Facebooku VědaFest a webových stránkách vedafest.cz.