Právě probíhá výběrové řízení na zahraniční výměnné pobyty v bakalářském studiu

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost studovat v zahraničí, poznat jinou kulturu a nové kamarády. Zlepšete svou pozici na trhu práce! VŠE vám stejně jako v předchozích letech umožňuje vyjet na semestrální výměnné pobyty na více než 250 prestižních partnerských škol po celém světě. Přihlášky pro akademický rok 2019/20 se podávají v průběhu února.

Výběrové řízení na semestrální výměnné pobyty na zahraničních partnerských školách probíhá vždy na celý následující akademický rok.

Přihlášky na semestrální pobyty v zahraničí v bakalářském studiu (ve 3. ročníku) je možné pro akademický rok 2019/20 podávat v termínu 19.-26. 2. 2019.

Vyjet na jeden semestr můžete na bakalářském stupni studia a opakovaně rovněž v rámci svého magisterského studia. V nabídce výměnných pobytů je cca 900 míst v 50 zemích světa, z toho 310 míst mohou využít studenti bakalářského programu.

I v loňském roce zamířilo nejvíce studentů již tradičně do evropských států, zejména zásluhou programu Erasmus+. Díky podpoře VŠE mělo však mnoho studentů možnost studovat i ve vzdálenějších částech světa, např. v USA, Mexiku, Brazílii, Hongkongu či na Novém Zélandu.
Studenti, kteří vyjíždějí na partnerské školy, mají na hostitelské škole prominuto školné, jehož výše je na mnoha školách, např. v Kanadě, USA, Mexiku či Austrálii, poměrně vysoká. Všichni studenti zároveň obdrží ze zdrojů VŠE či programu Erasmus+ stipendium jako finanční podporu na zvýšené náklady spojené se studiem v zahraničí.

Studenti s handicapem nebo specifickými zdravotními potřebami a studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí mohou navíc obdržet v rámci uvedeného programu i speciální grant.
Detaily k podmínkám výběrového řízení, přehled partnerských univerzit a další užitečné informace naleznete na stránkách Oddělení zahraničních styků.