Školící a rekreační zařízení VŠE (PK 01/2020)

platný předpis, verze: 2

Anotace

Tento předpis s celoškolní působností stanovuje pravidla rezervací školících zařízení VŠE pro pracovní účely a možnosti využití volných kapacit pro rekreaci zaměstnanců.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Tomáš Zouhar Ing. Tomáš Zouhar
Útvar/funkce: kvestor kvestor
Datum: 13. 9. 2022 13. 9. 2022
Podpis: Ing. Tomáš Zouhar, v. r. Ing. Tomáš Zouhar, v. r.
Platnost od: 10. 3. 2020 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. listopadu 2022 Účinnost do: odvolání

K datu platnosti tohoto předpisu disponuje VŠE mimo své kampusy v lokalitách Praha – Žižkov, Praha – Jižní Město a Jindřichův Hradec těmito školícími zařízeními s možností ubytování: Točná, Mariánská, Nicov, Dobronice. Kromě areálu Dobronice (CTVS) jsou ostatní objekty v celoročním provozu a ve správě OSM s prioritním využitím ke vzdělávacím a výukovým aktivitám VŠE. K tomuto je určen následující postup rezervací a úhrad poplatků. Ubytovací a školící kapacity ve správě SÚZ se řídí předpisy a pokyny ředitele SÚZ (podrobněji na suz.vse.cz).

1. Točná

Rezervace školicího zařízení určeného výhradně pro interní potřeby VŠE probíhá ve formuláři Rezervace místností modulu eAgenda InSIS. Požadavek na rezervaci obsahující popis plánované akce musí žadatel podat alespoň 5 pracovních dní před plánovanou akcí. Správce objektu schválí, nebo s odůvodněním požadavek zamítne do 2 pracovních dní od podání požadavku. Na období s již schválenou rezervací nebo podaným požadavkem na rezervaci, o kterém nebylo rozhodnuto, nelze podávat další požadavek na rezervaci. V případě využití noclehu je třeba po potvrzení rezervace na email rekreace@vse.cz zaslat jmenný seznam osob s uvedením, zda se jedná o zaměstnance nebo studenty. Pro zaměstnance VŠE je služba bez poplatku, za studenty VŠE je hrazeno 200,- Kč za osobu a noc na základě interního převodu nákladů vystaveného pracovníkem OSM.

2. Mariánská, Nicov

Prostřednictvím vedoucích pracovníků mohou fakulty a ostatní součásti VŠE přednostně rezervovat kapacity školících zařízení pro pracovní účely emailem na rekreace@vse.cz dle harmonogramu:

Rezervované období Prioritní požadavky fakult a ostatních součástí VŠE Požadavky na rekreace
JARO/LÉTO (1. 4. – 30. 9.) do 31. prosince od 1. ledna
PODZIM/ZIMA (1. 10. – 31. 3.) do 30. června od 1. července

Požadavky na rekreaci pro zaměstnance, bývalé zaměstnance při odchodu do důchodu z pracovního poměru na VŠE a ostatní zájemce v objektech Mariánská a Nicov se zadávají přes rezervační formulář na adrese skoleniarekreace.vse.cz  dle jednotlivých pokojů.

Ceny za rekreační ubytování jsou obsaženy v tabulce uvedené v bodě 4 s rozlišením pro vlastní zaměstnance a ostatní zájemce. Místní poplatky nejsou zahrnuty v ceně a budou připočteny dle aktuální sazby v rámci rezervace ubytování. Úhrada za využití školících zařízení probíhá na základě interního převodu nákladů vystaveného pracovníkem OSM dle odsouhlasených údajů zaslaných vedoucím pracovníkem. Úhrady rekreačního ubytování probíhají bankovním převodem dle instrukcí z rezervačního formuláře.

Podmínky zrušení ubytování: 50 % ceny lůžka za osobu do 10 dnů před odjezdem 100 % ceny lůžka za osobu od 9. do 1. dne před odjezdem. Storno poplatek nepodléhá zrušení pobytu pouze z důvodu nemoci (lékařské potvrzení je nutné). Jiné důvody nezakládají nárok na vrácení poplatku za ubytování.

3. Dobronice

Na stránce ctvs.vse.cz/zamestnanci/rekreace-zamestnancu-dobronice je ke stažení přihláška, kterou je třeba vyplnit, podepsat a doručit na sekretariát CTVS. Podepsanou přihlášku je možné doručit buď osobně, přes podatelnu, nebo naskenovanou kopii poslat na adresu hulkovaa@vse.cz . Podmínky zrušení ubytování a storno poplatků jsou uvedeny v přihlášce.

 4. Ceník

Ceník rekreace se vztahuje na zaměstnance VŠE, bývalé zaměstnance při odchodu do důchodu z pracovního poměru na VŠE a ostatní zájemce za osobu a noc. Ceny neobsahují místní poplatky a stravné.

Ceník je účinný na pobyty zahájené do 31. 10. 2022

Kategorie Nicov Mariánská Dobronice – bungalovy Dobronice – chaty
Zaměstnanec/důchodce VŠE 200 Kč 200 Kč 250 Kč 200 Kč
Ostatní zájemci 400 Kč 400 Kč 300 Kč 250 Kč
Děti do 15 let (bez rozlišení) 200 Kč 200 Kč 250 Kč 200 Kč

 Ceník je účinný na pobyty zahájené od 1. 11. 2022

Kategorie Nicov Mariánská Dobronice – bungalovy Dobronice – chaty
Zaměstnanec/důchodce VŠE 300 Kč 300 Kč 300 Kč 250 Kč
Ostatní zájemci 600 Kč 600 Kč 350 Kč 300 Kč
Děti do 15 let (bez rozlišení) 300 Kč 300 Kč 250 Kč 250 Kč

 Zaměstnanci, důchodci VŠE a ostatní, kteří již provedli, rezervaci budou vyrozuměni o úpravách ceníku.

Tímto příkazem se ruší příkaz kvestora Ubytovací služby a pronájmy na VŠE Praha (PK 6/2006)

 L I S T     Z M Ě N:
Číslo změny Označení článku, ve kterém se mění předpis Stručný popis změny: Účinnost od:
1.1 1 Točná – změna ceny pro studenty

 1.1. 2021

1.2 4 Ceník – úprava výše ceny za rekreační ubytování

1.4. 2021

2.1. 1 Točná – změna ceny pro studenty

 1.11. 2022

2.2 4 Úprava ceníku

 1.11.2022

 

  • Odpovědná osoba: Ing. Tomáš Zouhar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: