Úspěch impaktovaných časopisů VŠE

22. června
2015

Právě zveřejněné hodnoty impakt faktoru (IF) za rok 2014 pro vědecké časopisy podle JCR Social Sciences databáze Web of Knowledge jsou dobrou vizitkou pro oba vědecké časopisy vydávané VŠE – Prague Economic Papers a Politická ekonomie. Zvláště hodnota IF Prague Economic Papers, která se oproti přecházejícímu roku, kdy měl časopis IF 0,208, zvýšila na 0,500.

Prague Economic Papers má velmi dobrý výsledek IF i po odečtení autocitací a to 0,483.

Politická ekonomie má za rok 2014 IF 0,650 (v roce 2013 byl 0,645). Po odečtení autocitací je hodnota IF 0, 375. Od roku 1998, kdy je časopis zařazen do impaktovaných časopisů, jde o druhý nejlepší výsledek (nejvyšší IF 0,722 byl v roce 2012.)

V  žebříčku 333 impaktovaných časopisů z oblasti sociálních věd – ekonomie v databázi Web of Knowledge se Politická ekonomie umístila na 207. místě a Prague Economic Papers na 241. místě.

Z  11 tuzemských impaktovaných časopisů, hodnocených v téže databázi z oblasti společenských věd, se Politická ekonomie se umístila na čtvrtém místě a Prague Economic Papers na místě sedmém. Časopis Politická ekonomie se tak hodnotou svého impakt faktoru stabilně řadí mezi přední časopisy v oblasti společenských věd v České republice.

Dosažené výsledky jsou dobrou vizitkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Zvláště se o ně zasloužili předsedové výkonných rad obou časopisů, prof. Ing. Martin Mandel, CSc., a prof. Ing. Josef Arlt, CSc., výkonné rady, autoři, recenzenti a redakce obou časopisů. Dále také podpora ze strany vedení VŠE.