Další krok ke zvýšení prestiže vědeckých článků publikovaných v časopisech VŠE

29. června
2015

VŠE se stala v květnu členem agentury CrossRef, která spravuje centralizovaný systém identifikátorů děl přístupných v digitální podobě na Internetu Digital Object Identifier (DOI). Cílem zavedení DOI je zkvalitnění publikační praxe impaktovaných vědeckých časopisů vydávaných VŠE, směřující mimo jiné ke zvýšení citovanosti publikovaných vědeckých statí.

Přidělování DOI spustila univerzita od června. Jako první se do systému zapojil časopis Prague Economic Papers, jehož články budou publikovány nejprve v online verzi na webových stránkách časopisu www.vse.cz/pep (First published online), následně budou postupně vycházet tiskem v jednotlivých číslech časopisu. Od srpna se DOI objeví u článků publikovaných v tištěném časopise Politická ekonomie. Novinkou je vkládání elektronické verze jednotlivých článků z aktuálně vydaného čísla časopisu na http://www.vse.cz/polek/ ihned po jejich prvním zveřejnění tiskem.

Unikátní identifikátor digitálního objektu dostupného prostřednictvím digitálních sítí (např. vědeckého článku na webu) jednoznačně identifikuje digitální objekty na globálním Internetu, podobně jako ISBN/ISSN jednoznačně identifikuje v celosvětovém měřítku tištěné knihy či časopisy.