VŠE posiluje boj proti plagiátorství

20. května
2016

V květnu 2016 byla na VŠE v ostrém provozu spuštěna aplikace Validátor VŠE, která vyučujícím a oponentům zpřístupňuje výsledky kontroly bakalářských, diplomových a disertačních prací. Díky aplikaci mají již při psaní posudku k dispozici detailní přehled o nalezených shodách např. s kvalifikačními pracemi z českých univerzit, se zdroji na Internetu, se zákony a dalšími publikacemi. Akademičtí pracovníci mohou Validátor VŠE využít také ke kontrole dalších dokumentů, např. vlastních článků připravovaných k publikování.

Jak uvádí správce aplikace Ing. Jan Mach, Ph.D., „mezi nejčastější prohřešky zachycené během zkušebního provozu aplikace patřilo neoznačení přímé citace uvozovkami, vydávání cizího textu za vlastní či záměrné uvedení nepravdivého zdroje namísto skutečně použitého“. Studentům proto doporučuje přímé citace vždy uvést v uvozovkách a zdroj označit podle pravidel pro citování, ať už je text převzat doslova nebo jen volně parafrázován. Již při přípravě je vhodné si zdroje pečlivě zaznamenávat pomocí některého z citačních manažerů a správné použití citací konzultovat s vedoucím práce. Dokument si studenti mohou individuálně zkontrolovat na webu Odevzdej.cz.

V případě, kdy student jasně neoznačí přímou či nepřímou citaci cizího díla a vydává tak text za vlastní, vystavuje se riziku neobhájení práce či dokonce disciplinárnímu řízení.

Seminární práce v InSIS a závěrečné práce ve Validátoru VŠE jsou kontrolovány za využití antiplagiátorských systémů Masarykovy univerzity Theses.cz a Odevzdej.cz, vyvinutých v rámci projektu VŠE a dalších univerzit. VŠE kromě toho využívá také antiplagiátorský systém iThenticate pro kontrolu vybraných anglicky psaných dokumentů, např. při recenzních řízeních časopisů Prague Economic Papers a Acta Oeconomica Pragensia.

Použití výše uvedených systémů na vyhledávání duplicit umožňuje VŠE zachovat vysokou kvalitu a originalitu vysokoškolských kvalifikačních prací a časopisů vydávaných univerzitou. Zaindexování závěrečných prací a časopiseckých článků v antiplagiátorských systémech a jejich zpřístupnění na Internetu je velmi dobrou ochranou samotných autorů před zneužitím jejich děl plagiátory.