Fakulta mezinárodních vztahů

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Fakulta podnikohospodářská

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. Průběžně představujeme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Oceněni nejlepší absolventi doktorského studia FMV

Na konci roku 2007 byli na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) VŠE opět po roce oceněni tři nejlepší absolventi doktorského studia, jejichž disertační práce byly vybrány nezávislou hodnotící komisí k ocenění ve 2. ročníku Soutěže Komerční banky o nejlepší doktorskou disertační práci.

Fakulta informatiky a statistiky

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Fakulta financí a účetnictví

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.