Fakulta podnikohospodářská

Zájemci o bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze si v akademickém roce 2009/2010 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na VŠE bude přijato více než 4 000 studentů. V lednu představujeme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult. Již publikované články o fakultách jsou uveřejněny ve Zpravodaji VŠE.

Zahraniční profesoři v letním semestru

V letním semestru bude na VŠE v Praze přednášet více než třicet zahraničních hostujících profesorů z patnácti zemí v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině. Odborná výuka v cizích jazycích umožňuje studentům nejen získat nové poznatky, ale znamená i možnost seznámit se s odlišným způsobem výuky.

Fakulta mezinárodních vztahů

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si v akademickém roce 2009/2010 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V lednu představujeme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult. Již publikované články o fakultách jsou uveřejněny ve Zpravodaji VŠE.

Outreach Day – Inkubátor – Personalista V

V úterý 13. ledna od 15.00 se v posluchárně RB 210 – v Rajské budově VŠE v Praze uskuteční veřejné zakončení předmětu „Projekty řízení lidských zdrojů“ katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské.

Fakulta informatiky a statistiky

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2009/2010 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V lednu představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.  

Národohospodářská fakulta

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2009/2010 si mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. Do konce ledna představujeme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.