VŠE udělí dva čestné doktoráty

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) udělí dne 8.10.2009 čestný titul "doctor oeconomiae honoris causa" panu Arthuru Dempsterovi a panu Glennu Shaferovi. Slavnostní předání se uskuteční od 16. hod. ve Vencovského aule za přítomnosti řady významných hostů.

Dětský koutek na Národohospodářské fakultě VŠE

Na Národohospodářské fakultě VŠE byl 21. 9. 2009 otevřen Dětský koutek pro děti předškolního věku. Příprava tohoto projektu trvala více než rok, přičemž samotné stavební práce byly hotovy za jeden měsíc. Uvedení dětského koutku do provozu je projevem úsilí o zvýšení komfortu pedagogů a administrativních pracovníků školy.

Studenti VŠE zopakovali úspěch v celosvětové soutěži Google Online Marketing Challenge

Studenti kurzu Marketing na internetu opět uspěli v celosvětové soutěži Google Online Marketing Challenge. Z deseti týmů tohoto kurzu postoupilo do semifinále pět týmů a zařadilo se tak mezi 50 nejlepších z regionu EMEA a zároveň mezi 150 nejlepších týmů na světě v celkové konkurenci 2 187 týmů.

Časopis VŠE zařazen do databáze SCOPUS

Vědecký časopis Prague Economic Papers byl nově zařazen do světově uznávané databáze odborných časopisů SCOPUS. Tento recenzovaný teoretický časopis vychází čtvrtletně v anglickém jazyce.

Kurzy celoživotního vzdělávání na Fakultě financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví nabízí pro širokou odbornou veřejnost pestrou paletu kurzů . Účastníci kurzů mají možnost se jejich prostřednictvím seznámit s aktuálními teoretickými i praktickými poznatky z oblasti financí a účetnictví. Po úspěšném absolvování kurzu získávají účastníci osvědčení vydávané dle zákona o vysokých školách.

Fakulta financí a účetnictví získala akreditaci ACCA

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, udělila Fakultě financí a účetnictví akreditaci na vybrané předměty vyučované na fakultě v rámci kvalifikace ACCA.