Nový ředitel Rozvojového a poradenského centra

Rektor VŠE jmenoval s účinností od 1. září 2011 ředitelem RPC Ing. Jiřího Knapa. Úkolem centra je zejména rozvíjet spolupráci s praxí a zprostředkovávat pracovní příležitosti pro studenty a absolventy.

Studenti VŠE uspěli i v letošním ročníku celosvětové soutěže Google Online Marketing Challenge

Stejně jako v předchozích ročnících marketingové soutěže Google Online Marketing Challenge i letos dosáhli studenti kurzu Marketing na internetu na VŠE v Praze výborných výsledků. Sedm z deseti studentských týmů postoupilo do semifinálového kola a zařadilo se tak mezi 100 nejlepších týmů z celého světa.

Rozloučení s prof. Ing. Radimem Vlčkem, CSc.

V pátek 19. srpna 2011 se VŠE v Praze rozloučila s bývalým děkanem Fakulty podnikohospodářské a významným odborníkem v oblasti managementu prof. Vlčkem.

Erste Group Summer University v Praze

V týdnu od 23. do 29. července 2011 hostila Vysoká škola ekonomická v Praze Erste Group Summer University Danubia 2011. Tato letní škola je pořádaná skupinou Erste Bank Group a osmi partnerskými univerzitami: Vysokou školou ekonomickou v Praze; Ekonomickou univerzitou v Bratislavě; Academy of Economic Studies, Bucharest; University of Belgrade, Faculty of Economics; Graduate School of Economics and […]