Spolupráce VŠE a České spořitelny, a.s. v roce 2012

V pondělí 23. 1. 2012 proběhla v pražském sídle centrály České spořitelny, a.s. malá slavnost, při níž rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Richard Hindls a předseda představenstva a generální ředitel jejího generálního partnera České spořitelny, a.s. Ing. Pavel Kysilka podepsali smlouvy o spolupráci na rok 2012.

Doc. Fischer zvolen předsedou Rady vysokých škol

Prorektor VŠE pro strategii doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., byl na jednání Sněmu Rady vysokých škol dne 26. 1. 2012 zvolen předsedou Rady na funkční období 2012 – 2014.

Bakalářské studium – Fakulta mezinárodních vztahů

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2012/2013 možnost studia 25 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Bakalářské studium – Fakulta informatiky a statistiky

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2012/2013 možnost studia 25 bakalářských studijních oborů. Informace o aktuální nabídce bakalářských studijních oborů všech fakult jsou zveřejněny ve Zpravodaji VŠE.

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2012/2013 možnost studia 25 bakalářských studijních oborů. Informace o aktuální nabídce bakalářských studijních oborů všech fakult jsou zveřejněny ve Zpravodaji VŠE.

Bakalářské studium – Fakulta financí a účetnictví

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2012/2013 možnost studia 25 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.