Kolektivní smlouva pro období 2014 – 2018

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., předseda Koordinační rady základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na VŠE, podepsali dne 30. června 2014 novou Kolektivní smlouvu pro období 2014 – 2018.

VŠE a MSD uzavřely dohodu o spolupráci

Ředitel globálního inovativního IT centra společnosti MSD v Praze John Westby a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc. podepsali 27. června 2014 Dohodu o spolupráci. Partnerství navazuje na neformální spolupráci VŠE a MSD, která začala po rozhodnutí americké firmy postavit svoje globální inovativní IT centrum právě v Praze.

Akademické hry v softballu mužů 2014

VŠE získala první místo na akademických hrách v softballu mužů, které se uskutečnily 24. a 25. června 2014 v Liberci. Výuku softballu na VŠE před čtyřmi lety obnovila Mgr. Šárka Kopřivová a v roce 2013 se týmu poprvé podařilo kvalifikovat se na akademické hry. Hned svoji první účast proměnili ve vítězství.

Konference "S bankou před tabulí i v životě"

Konferencí „S bankou před tabulí i v životě“ vyvrcholil 11. června 2014 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze roční projekt Junior Achievement a nadace Citi Foundation, který si kladl za cíl zviditelnění a zdůraznění důležitosti dlouhodobého zapojení tématu bankovní gramotnosti do výuky a zvýšení odborného potenciálu středoškolských pedagogů ekonomických předmětů.

Inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské

Ve středu 18. června 2014 proběhla slavnostní inaugurace nového děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) prof. Ing. Ivana Nového, CSc. Do úřadu jej uvedla rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.  „Přeji panu děkanovi i jeho týmu co nejvíce úspěchů. Ať se vaší fakultě daří,“ uvedla rektorka po předání jmenovacího dekretu.

Studenty VŠE přijal velvyslanec Brazilské federativní republiky

Dne 10. června 2014 pozvala Jeho Excelence pan George Monteiro Prata, velvyslanec Brazilské federativní republiky, studenty portugalštiny z VŠE na slavnostní zakončení semestru na brazilskou ambasádu v Praze. Brazilský velvyslanec se o výuku portugalštiny na VŠE zajímá dlouhodobě a tato akce, které se zúčastnilo 12 studentů z letošních 22 začátečníků, byla dalším dokladem jeho podpory.

Mezinárodní program MBA na VŠE

Mezinárodní škola podnikání a managementu (ISBM) při Fakultě podnikohospodářské nabízí možnost studia česko-anglického manažerského programu MBA – Masters in Business Administration. Program má evropskou akreditaci FIBAA. Uzávěrka přihlášek je 10. září 2014. Začátek studia je plánován na 19. září 2014.  

Za prof. Alexandrem Ortem

V sobotu 14. června 2014 zemřel v Klatovech prof. Alexandr Ort, zakladatel a dlouholetý pedagog Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE.

Seznamovací kurzy pro 1. ročníky

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) letos poprvé pořádá seznamovací kurzy pro nové studenty VŠE. Jsou určeny studentům zapsaným do prvních ročníků bakalářského typu studia pro akademický rok 2014/2015. Seznamovací kurzy se uskuteční v areálu Centra tělesné výchovy a sportu VŠE v Dobronicích u Bechyně a v areálu kolejí Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Na VŠE vznikla Unie studentů

Dne 27. května se konal první Sněm Unie studentů VŠE. Tato nová organizace při Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) má za cíl sdružovat aktivní studentské organizace i jednotlivé studenty a přispívat k rozvoji jejich mimostudijních aktivit.