Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE nově potrvá tři dny

Ve dnech 14. až 16. března se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) uskuteční další veletrh pracovních příležitostí ŠANCE (1. a 2. patro Rajské budovy). Nově se veletrh koná 3 dny, vždy v době od 10:00 do 16:30 hodin.

VŠE udělila čestný doktorát profesorovi Hansi-Werneru Sinnovi

Ve čtvrtek 23. února převzal německý ekonom Hans-Werner Sinn čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Podávání přihlášek do programu CEMS/International Management

Do 28. února 2017 je možné podávat přihlášky do magisterského programu CEMS/International Management, který se umístil na 4. místě v žebříčku Financial Times „Masters in Management Ranking 2015″.

Děkan FPH podepsal smlouvu o spolupráci s prestižní čínskou univerzitou

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE, prof. Ivan Nový, a děkan China Europe International Business School (CEIBS), Dr. Yuan Ding, podepsali smlouvu o spolupráci. Děkani dojednali konkrétní projekty v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a v oblasti výměny akademických pracovníků. Výhledově je zvažována i spolupráce v oblasti exekutivního vzdělávání.

Čestný doktorát prof. Hansi-Werneru Sinnovi

Dne 23. února udělí rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., titul Doctor oeconomiae honoris causa mezinárodně renomovanému vědci v oblasti obecné makroekonomie a hospodářské politiky a jednomu z nejvlivnějších ekonomů dneška prof. Hansi-Werneru Sinnovi.

Byly vyhlášeny výroční ceny Nakladatelství Oeconomica

Ve středu 15. února 2017 předalo vedení Vysoké školy ekonomické v Praze a Nakladatelství Oeconomica při příležitosti zasedání nakladatelské rady ceny a výroční ceny autorům, resp. vedoucím autorských kolektivů komerčně úspěšných titulů.

Atraktivní Evropa pro mladé: Diskuse s komisařkou Věrou Jourovou a poslankyní EP Dlabajovou

V pátek 17. února 2017 vystoupí na VŠE komisařka Evropské komise pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, Věra Jourová. Spolu s Martinou Dlabajovou (europoslankyní ALDE) budou hovořit o současných tématech, které se vztahují zejména k budoucnosti mladých v Evropě.

Emeritní rektor VŠE Richard Hindls se stal vítězem Ceny Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník

Dnes večer proběhlo v Betlémské kapli v Praze slavnostní vyhlášení 19. ročníku Ceny Wernera von Siemense. V kategorii Nejlepší pedagogický pracovník převzal ocenění emeritní rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Výměna studentů nebo možnost uplatnění v nadnárodních společnostech, spolupráce VŠE s USA je nebývale široká

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc., ve středu 8. února 2017 přivítala novou Chargé d’Affaires velvyslanectví USA v Praze paní Kelly Adams-Smith. Ta se své funkce ujala 20. ledna 2017 a jako Chargé d’Affaires zodpovídá za agendu bilaterálních česko-amerických vztahů a zastupuje Spojené státy při oficiálních příležitostech.

VŠE pomáhá studentům se zdravotním, studijním a jiným znevýhodněním

Podporu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na VŠE poskytuje již deset let Středisko handicapovaných studentů (SHS). Všichni studují formou integrace do běžného studia a i přes svá zdravotní a jiná znevýhodnění musí splnit standardní studijní požadavky jako ostatní studenti.