Nová prorektorka pro strategii

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., přebírá od 1. 3. 2018 funkci prorektorky pro strategii od dosavadního prorektora doc. Ing. Jakuba Fischera, PhD., který byl zvolen děkanem Fakulty statistiky a informatiky. Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. absolvovala na VŠE obor Ekonomika zahraničního obchodu a po ukončení vědecké aspirantury získala rozsáhlé zkušenosti ve státní správě. Pracovala na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu v odboru strategií a prognóz, a poté na Ministerstvu průmyslu a obchodu v útvaru mezinárodních organizací a společné obchodní politiky EU. […]

Nová prorektorka pro strategii

7. 3. 2017: Den otevřených dveří pro zájemce o studium v angličtině na VŠE

VŠE nabízí možnost studia v angličtině v bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském i postgraduálním studiu. Den otevřených dveří pro bakalářské a navazující magisterské programy se uskuteční ve středu 7. března 2018 v Rajské budově VŠE. Cizojazyčné bakalářské studijní obory nabízí Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská a Národohospodářská fakulta. Školné je u všech bakalářských oborů stanoveno na 3.600 eur/akademický rok. Bachelor of International Business (IBB) Bachelor of Business Administration […]

Nová prorektorka pro strategii

Doc. Mejzlík zvolen děkanem FFÚ

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví zvolil dne 23. února 2018 kandidátem na děkana pro funkční období 2018 – 2022 doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. Druhé období panu děkanovi začne 1. dubna 2018. Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. byl jediným uchazečem na funkci děkana. V prvním kole volby získal všechny hlasy přítomných čtrnácti senátorů. Do funkce bude jmenován rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval na VŠE obor ekonomické informace […]

Nová prorektorka pro strategii

Zemřel prof. Pilný, první děkan Fakulty financí a účetnictví

Ve věku nedožitých 90. let zemřel prof. Ing. Vladimír Pilný, CSc., jeden ze zakladatelů katedry účetnictví, první děkan Fakulty financí a účetnictví a první prezident Komory auditorů ČR. Poslední rozloučení s panem profesorem se koná v pondělí 26. února 2018 ve 12,00 ve Strašnickém krematoriu.

Nová prorektorka pro strategii

FMV obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EPAS

Fakulta mezinárodních vztahů obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European Businees Realities na maximálně možné období 5 let. Akreditační rada EPAS schválila akreditaci na dalších pět let na svém zasedání dne 20. února 2018 v Bruselu. V současné době má akreditaci EPAS celkem 111 oborů na 82 univerzitách ve 38 zemích světa. V České republice je držitelem této programové akreditace pouze VŠE. […]

Nová prorektorka pro strategii

VŠE pomáhá studentům se zdravotním, studijním a jiným znevýhodněním

Již přes deset funguje na VŠE Středisko handicapovaných studentů (SHS), které pomáhá studentům a uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami. Poskytuje jim podporu při integraci do běžného studia, kdy i přes svá zdravotní a jiná znevýhodnění musí splnit standardní studijní požadavky jako ostatní studenti. Pracovníci SHS jsou k dispozici osobám s postižením zraku, sluchu, s omezenou možností pohybu, se specifickými poruchami učení (SPU), s poruchami […]

Nová prorektorka pro strategii

5 otázek pro paní rektorku Hanu Machkovou

Začátek roku 2018, start letního semestru i znovujmenování paní rektorky do funkce je příležitostí pro zhodnocení uplynulého období i vyhlídky do nejbližší budoucnosti. Jaký byl pro VŠE rok 2017, co nás na jaře čeká nebo co paní rektorka přeje studentům? Odpovědi najdete v rozhovoru.

Nová prorektorka pro strategii

Podnikaví studenti sklízí mezinárodní úspěch

Znají je v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN), v barcelonském muzeu CosmoCaixa i v elektrárně Dukovany. Vyvíjí a nabízí speciální zařízení – mlžné komory zobrazující běžně neviditelnou dráhu elektricky nabitých částic. Řeč je o studentovi VŠE Valeryi Mezentsevovi a studentech ČVUT Ondřeji Zbytkovi a Ondřeji Svobodovi a o jejich veleúspěšném startupu, společnosti Nuledo. S vývojem mlžných komor vybavených speciálními interaktivními prvky umožňujícími ovlivňovat přítomnost dopadajícího záření v reálném […]

Nová prorektorka pro strategii

V roce 2017 vyslala VŠE do zahraničí opět více než 1000 studentů

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost studovat v zahraničí, poznat jinou kulturu, nové kamarády a třeba se i trochu osamostatnit. VŠE vám stejně jako v předchozích letech umožňuje vyjet na semestrální výměnné pobyty na téměř 250 prestižních partnerských školách po celém světě. Přihlášky se podávají v průběhu února. „V uplynulém roce vyjelo do zahraničí více než 1 000 studentů VŠE a směřovali do téměř 50 zemí světa. Většina […]

Nová prorektorka pro strategii

Využijte individuální konzultaci s kariérní poradkyní

Nevíte, kam nasměrovat vaše kariérní kroky nebo už nějakou představu máte, ale nejste si jistí, že jste se vydali správným směrem? Využijte osobní konzultaci s kariérní poradkyní, která s vámi probere vše, co vás ke vstupu na trh práce zajímá. Společně najdete odpovědi např. na otázky jak zjistit, jaké zaměstnání vůbec chcete, jak s hledáním práce začít nebo jak napsat životopis […]

Nová prorektorka pro strategii