Prof. Pražská získala Medaili A. Rašína

26. února 2008 byla prof. Ing. Lence Pražské, CSc. z Fakulty mezinárodních vztahů udělena Medaile Aloise Rašína.

Jmenování nových docentů

Rektor VŠE v Praze, prof. Ing.Richard Hindls, CSc. předal na Vědecké radě dne 26. února 2008 jmenovací dekrety pěti novým docentům.

Spolupráce VŠE s firmami

Ve čtvrtek 28. 2. 2008 proběhne od 15,30 v Nové aule VŠE panelová diskuze na téma „Lepší start absolventů na trhu práce jako výsledek spolupráce vysokých škol s firemním sektorem„.

Navazující magisterské studium v angličtině

V rámci širokého spektra navazujících magisterských studijních programů nabízí VŠE i čtyři obory vyučované v anglickém jazyce.

Ocenění děkanky FMV

Prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc., děkanka Fakulty mezinárodních vztahů a vedoucí Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací, získala dne 5. února 2008 cenu Zlatý dukát v kategorii Osobnost roku.

MAE – francouzský program typu MBA

VŠE v Praze je jedinou vzdělávací institucí v ČR, která se specializuje na vzdělávání frankofonních manažerů. Absolventi Francouzsko-českého institutu řízení (IFTG) získávají francouzský státní diplom MASTER. Aktivity IFTG podporuje již od roku 1990 Francouzské velvyslanectví.

Knihovnické a informační služby na VŠE

Odborná informační základna představuje neodmyslitelnou součást moderního akademického pracoviště. Studenti, zaměstnanci Vysoké školy ekonomické v Praze ale i odborná veřejnost mají k dispozici rozsáhlý komplex studoven, knihoven, elektronických informačních zdrojů a dalších doplňkových služeb.