Jmenování nového akademického ředitele CEMS

S účinností od 1. 5. 2008 jmenoval rektor VŠE v Praze akademickým ředitelem programu CEMS doc. Ing. Jiřího Hnilicu, Ph.D. z Fakulty podnikohospodářské. Akademický ředitel zodpovídá na VŠE za realizaci společného navazujícího magisterského studijního programu 17 prestižních evropských škol.

Přednáška pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka

V rámci předmětu „Český a československý politický systém“ katedry politologie, který vede prof. PhDr. Jan Rataj, CSc., se 29. 4. 2008 uskutečnila přednáška pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka, předního českého odborníka na nejnovější vojenské dějiny ČSR a ČR zejména v období let 1914-1956. Kromě studentů již zmíněného předmětu se jí mohli zúčastnit všichni, kteří se zajímají […]

Nová celoškolská zasedací místnost

V úterý 22. dubna 2008 byla uvedena do provozu nová celoškolská zasedací místnost, tzv. zasedací místnost rektora, která bude sloužit k pořádání vědeckých rad, kolegií, zasedání Akademického senátu a dalších aktivit školy.

Doktorské studium na VŠE

V akademickém roce 2008/09 bude na šesti fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze otevřeno v 9 doktorských studijních programech celkem 16 oborů. Uchazeči mohou podávat přihlášky do 15. května 2008.

Výstava obrazů Radka Petříčka a plastik Petra Holuba

V atriu Rajské budovy VŠE proběhla 14. dubna 2008 vernisáž výstavy obrazů Radka Petříčka a plastik Petra Holuba, která je organizována v rámci 12. salonu VŠE.

Markéta Ťoková byla zvolena Vicepresidentkou ESN International

Členka studentské organizace ESN VŠE Praha – Buddy System byla zvolena během výročního zasedání ESN International v Besançonu na druhou nejvyšší pozici v rámci mezinárodní organizace ESN. Jde o velký úspěch nejen pro Buddy System, ale i pro všechny české sekce, protože je to poprvé, kdy se členem International Boardu ESN stal někdo z České […]

Rektorský sportovní den na VŠE

Ve středu 23. dubna 2008 proběhne na VŠE v Praze Sportovní den. Centrum tělesné výchovy a sportu připravilo pro zájemce z řad studentů i učitelů možnost zapojit se do turnajů v rámci široké nabídky kolektivních sportů, závod na kolečkových bruslích, aerobikový blok i turistický výlet.

Prague Conference on Political Economy – PCPE 2008

Čtvrtý ročník mezinárodní konference o politické ekonomii, ekonomické teorii i historii, ekonomii a právu a vztahu ekonomie a politiky pořádá Národohospodářská fakulta. Své příspěvky přednesou účastníci z řady univerzit z Evropy, USA, Kanady, ale i Taiwanu a očekáváme i několik účastníků z Afriky.

Vítězové soutěže Global Management Challenge jsou z VŠE

Dne 26. 3. 2008 byli v Brožíkově sále Staroměstské radnice slavnostně vyhlášeni vítězové národního českého kola významné světové manažerské týmové soutěže Global Management Challenge.

Projekt Ekologický kampus získal první místo v soutěži CO2 Vy na to?

V soutěži CO2 Vy na to?, kterou na začátku roku 2008 vyhlásil British Council společně s Nadací Partnerství a která se zaměřuje na úspory energie ve školách, kancelářích nebo domácnostech, vyhrál tým studentů VŠE sdružených v organizaci Oikos Praha.