Pět nových docentů VŠE

Rektor VŠE v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. předal na Vědecké radě dne 29. října 2013 jmenovací dekrety pěti novým docentům.

Zpráva o konání konference „Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013″

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky uspořádala v rámci projektu IGA2 „Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“ mezinárodní vědeckou konferenci Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013.

Sedmý ročník Dne vědy opět na VŠE

V pátek 15. listopadu 2013 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) uskuteční již sedmý ročník akce Scientia Pragensis – Den vědy na pražských vysokých školách. Jedná se o unikátní projekt, který přesahuje hranice vědy a stává se kulturní událostí s širokým významem.

Podzimní kulturní a sportovní akce

VŠE se snaží vytvořit pro studenty příjemné prostředí nejen ke studiu, ale i pro mimoškolní aktivity. V zimním semestru nabízí svým studentům a zaměstnancům možnost navštívit řadu kulturních a sportovních akcí.

Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence zahájil v roce 2012 sérii statistických zkoumání skutečných výsledků insolvenčních řízení vedených v České republice po 1. lednu 2008, tedy po účinnosti nyní platného insolvenčního zákona (Zákon 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení). Z výsledků šetření například vyplývá, že výnosy věřitelů z těchto řízení jsou velmi nízké.

CEMS Day 2013 na VŠE

Ve středu 23. října 2013 se v prostorách Rajské budovy uskuteční od 12,00 do 19,30 tradiční CEMS Day. Akce je určena zájemcům o studium v navazujícím magisterském oboru International Management (CEMS) v angličtině a zároveň informuje o aktivitách sítě CEMS. CEMS je globální strategickou aliancí 28 prestižních vysokých škol, více než 70 mezinárodních firem a 4 neziskových organizací.

Akademický senát vyhlásí 21. 10. 2013 nové volby rektora

Dne 14. 10. 2013 proběhly na Vysoké škole ekonomické v Praze tajné volby kandidáta na rektora pro funkční období 2014 – 2018. V tajných volbách nezískal žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE.

VŠE byla vyhodnocena jako 2. nejlepší škola střední a východní Evropy

VŠE získala druhé místo v rámci mezinárodního hodnocení Eduniversal. Od roku 2008 oceňuje Eduniversal každoročně tisíc vybraných vysokých ekonomických škol ze 154 zemí, které jsou rozděleny do devíti světových regionů. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 10. října 2013 v Bangalore, hlavním městě indického státu Karnataka. Za VŠE převzal ocenění prof. Soukup, prorektor pro sociální záležitosti […]

Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

Ve dnech 15. a 16. října 2013 (od 9 do 17 hodin) se bude v atriu Rajské budovy konat Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Studenti a absolventi VŠE budou mít šanci osobně se seznámit s pracovními nabídkami prestižních zaměstnavatelů a dalších firem, které jim mohou pomoci v počátcích pracovní kariéry.

VŠE je podle prestižního žebříčku QS World poprvé mezi 700 nejlepšími univerzitami světa

QS World University Rankings® je jeden z nejprestižnějších mezinárodních srovnávacích žebříčků vysokých škol. Je každoročně zveřejňován již od roku 2004. V současné době je na tomto žebříčku uvedeno 800 nejlepších univerzit z celého světa.