31.3. 2014 – uzávěrka přihlášek na bakalářské studium

VŠE nabízí pro akademický rok 2014/2015 na svých šesti fakultách možnost studia 27 bakalářských oborů. Přijaty budou téměř čtyři tisíce uchazečů. Studium je možné v češtině, angličtině a ruštině.

Jmenování rektorky VŠE

Prezident republiky Ing. Miloš Zeman jmenoval v úterý dne 25. března 2014 na Pražském hradě prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc. rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Jmenování nabývá účinnosti od 1. dubna 2014 na čtyřleté funkční období končící dnem 31. března 2018.

Šestý Evropský den na VŠE

Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung Praha pořádají již 6. Evropský den, který se uskuteční ve středu 26. března 2013 od 9:45 v prostorách Akademického klubu VŠE.

Den otevřených dveří cizojazyčných programů na VŠE

VŠE nabízí možnost studia v cizích jazycích na všech stupních – v bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském studiu i v programech MBA. Jedná se o výuku v angličtině, ruštině a francouzštině. Informační schůzky se konají ve středu 26. března 2014 odpoledne v Rajské budově VŠE.

Volba děkana Národohospodářské fakulty

Děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze byl 11. března 2014 zvolen doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Akademický senát NF má 9 členů. V tajné volbě získal doc. Ševčík 7 kladných hlasů, 2 hlasy byly záporné. Jedná se o druhé čtyřleté funkční období.

Francouzský ministr pro evropské záležitosti na VŠE

Přednáška francouzského ministra pro evropské záležitosti pana Thierry Repentina na téma Budoucnost Evropské unie po volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 se koná ve čtvrtek 13. března 2014, od 11:00, v místnosti RB 101.