VŠE udělila čestný doktorát profesorovi Henry Mintzbergovi

Ve čtvrtek 10. listopadu převzal kanadský odborník pro oblast managementu Henry Mintzberg čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Úspěch studentů VŠE v soutěži Deloitte Actuarial Challenge 1

O víkendu 15. a 16. října 2016 se uskutečnila soutež Deloitte Actuarial Challenge 1. Společnost Deloitte Advisory, s.r.o., si pro studenty připravila nejdříve blok přednášek a následně odstartovala 24 hodinovou soutěž spočívající v sestavení modelu dle zadaných kritérií (konkrétně navrhnout tarif jednoho typu neživotního pojištění). Studentské týmy pracovaly samostatně, měly samy zvolit a aplikovat vhodnou […]

Blíží se dvanáctý ročník Dne s Velkou čtyřkou

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 proběhne na VŠE již dvanáctý ročník Dne s Velkou čtyřkou (dříve Den auditorské a daňové profese), který již tradičně pořádá Rozvojové a poradenské centrum ve spolupráci se společnostmi Deloitte, EY, KPMG a PwC.

Čestný doktorát prof. Henry Mintzbergovi

Dne 10. listopadu udělí rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., titul Doctor oeconomiae honoris causa přednímu světovému odborníkovi v oblasti managementu prof. Henry Mintzbergovi, autorovi více než 170 odborných článků a 17 knih, jehož zásadním přínosem je inovátorský pohled na manažerské funkce, resp. manažerské role, a zkoumání každodenního života manažera.

Na Dni otevřených dveří doktorského studia na VŠE se sešly čtyři desítky zájemců

V úterý 1. listopadu 2016 se od 10 hod. v zasedací místnost NB 169 uskutečnil první ročník akce „Den otevřených dveří pro zájemce o studium v doktorských studijních programech na Vysoké škole ekonomické v Praze“.