Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

Národohospodářská fakulta nabídne své obory na Dni otevřených dveří, který se koná v sobotu 6. 1. 2018 v 10.00 hod. ve Vencovského aule. Výuka fakulty zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické. Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni […]

Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2018/2019 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Studenti Fakulty managementu se sídlem v Jindřichově Hradci se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění […]

Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

Setkání seniorů – bývalých zaměstnanců VŠE

V úterý 12. prosince 2017 proběhlo v prostorách zaměstnanecké menzy v Italské budově VŠE na Žižkově již tradiční předvánoční setkání seniorů – bývalých zaměstnanců VŠE. Akce je organizována výborem základních organizací VOS společně s vedením VŠE. Letošního setkání zahájila rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., která ve své prezentaci shrnula významné události roku 2017 na VŠE a současný vývoj školy. Ze zástupců vedení VŠE byli dále přítomni […]

Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

Předvánoční setkání rektorky a dětí z univerzitní školky

Ve středu 13. prosince navštívily rektorku prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc., děti z univerzitní školky VŠE. Děti u stromečku zazpívaly vánoční koledu a za odměnu dostaly dárečky. Dárky dostaly i učitelky mateřské školky, které se o děti po celý rok starají a pořádají pro ně akce a výlety i mimo půdu VŠE. Univerzitní školka funguje na VŠE více než čtyři roky. Je otevřena pro děti zaměstnanců školy a to každý den od 7 […]

Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

Děkanem Fakulty informatiky a statistiky zvolen doc. Jakub Fischer

Děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze byl dne 13. prosince 2017 zvolen na čtyřleté funkční období doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Akademický senát FIS má 17 členů, z toho je šest studentů. Během hlasování bylo přítomno 15 senátorů, 2 byli omluveni. V tajné volbě získal doc. Fischer 14 hlasů, jeho protikandidát […]

VŠE přivítá zájemce o studium na společném Dni otevřených dveří všech fakult

Vysoká škola ekonomická v Praze otevře své dveře všem zájemcům o bakalářské studium v úterý 19. prosince. Informace o studiu a studentském životě na VŠE poskytnou zájemcům zástupci všech šesti fakult, odborná pracoviště i současní studenti.

Decathlon ocenil nejlepší sportovce VŠE

Již podruhé v historii VŠE byli vybráni nejlepší sportovci VŠE. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve středu 6. prosince v rámci programu Reprezentačního plesu VŠE.

QS World University: Business Masters Ranking 2018

Společnost QS již 25 let hodnotí nejlepší univerzity světa. Letos poprvé provedla specializované oborové hodnocení navazujících magisterských programů Business Masters Ranking, a to pro oblast finance, management a business analytics. VŠE uspěla ve dvou kategoriích. Mezi nejlepšími studijními programy se umístily navazující magisterské obory Fakulty financí a účetnictví a Fakulty podnikohospodářské.

Ohlédnutí za CEMS Annual Events 2017

Ve dnech 26. 11. – 1. 12. 2017 se v Sydney uskutečnilo tradiční zasedání globální aliance CEMS, tzv. ”CEMS Annual Events“. Každý rok je vybrána jedna z 30 partnerských univerzit, která bude CEMS Annual Events hostit. V letošním roce to byla The University of Sydney.

Ocenění nejlepších studentů IT oborů FIS

V pondělí 4. prosince proběhlo na Fakultě informatiky a statistiky (FIS) tradiční vyhlášení nejlepších studentů oborů Aplikovaná informatika a Informační systémy a technologie. Cílem tohoto žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům. První tři studenti dostávají diplom, finanční odměnu od děkana fakulty a cenu od partnera žebříčku, kterým je stejně jako […]