Uzávěrka přihlášek do českých studijních programů je 30. 4. 2020

Do uzávěrky přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium v češtině na VŠE zbývá posledních několik dní. Přihlášky na Fakultu financí a účetnictví, Fakultu mezinárodních vztahů, Fakultu podnikohospodářskou, Fakultu informatiky a statistiky a Fakultu managementu mohou zájemci podávat do 30. dubna 2020. Národohospodářká fakulta přijímá přihlášky na bakalářské studium do 31. května 2020, na navazující magisterské do 22. května.

Proč studovat na VŠE?

  1. Budete studovat na nejlepší ekonomické škole v regionu východní Evropy
  2. Získáte kvalitní a mezinárodně uznatelné vzdělání, kterým nastartujete svoji kariéru
  3. Využijete možnosti flexibilního nastavení rozvrhu
  4. Rozvrh a většinu další studijní agendy vyřídíte on-line
  5. Využijete jedinečné možnosti studia v zahraničí na jedné z více než 250 partnerských škol
  6. V rámci vybraných programů získáte možnost zahraniční stáže jako součásti vašeho studia
  7. V navazujícím magisterském studiu si můžete vybrat z řady atraktivních vedlejších specializací, pomocí kterých můžete získat specifické znalosti a dovednosti

Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi špičkové vzdělávací a výzkumné instituce nejen v českém, ale i celoevropském prostředí. Je jedinou veřejnou vysokou školou, která se zaměřuje čistě na ekonomicko-manažerskou problematiku. Nabízí studium na všech úrovních, od bakaláře, přes magistra až po doktorské studium, a to jak v češtině, tak v angličtině. Naši absolventi se mohou pochlubit úspěšnou kariérou v českých i nadnárodních společnostech.

Důležité odkazy

Aktuální info pro uchazeče o studium v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru (vydáno 26. 3. 2020)
Informace o bakalářském studiu
Informace o navazujícím magisterském studiu

Šest fakult VŠE se navzájem odlišuje nejen ve svém odborném zaměření, ale formou přijímací zkoušky. Proto doporučujeme bedlivě projít fakultní webové stránky pro uchazeče, kde najdete základní informace o nabízených programech, obsahu i podmínkách přijímacího řízení.
Pokud patříte mezi uchazeče se specifickými studijními požadavky, podrobnosti k přijímacímu řízení najdete na webu Střediska handicapovaných studentů VŠE.

 

Podat přihlášku