CEMS slaví 25. výročí založení

CEMS, jeden z nejlépe hodnocených projektů mezinárodní spolupráce vysokých škol a mezinárodních firem, oslaví 25. výročí svého založení na výroční konferenci, která se koná od 28. do 30. listopadu 2013 ve španělské Barceloně. Při této příležitosti si VŠE v Praze připomíná 15. výročí svého členství.

Mezinárodní konference „Environmental Economy, Policy and International Environmental Relations“

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2013 proběhl na Vysoké škole ekonomické již patnáctý ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a postgraduálních studentů životního prostředí.

Ve druhých rektorských volbách nezvítězil žádný kandidát

Dne 25. 11. 2013 proběhly na Vysoké škole ekonomické v Praze druhé tajné volby kandidáta na rektora pro funkční období 2014 – 2018. V tajných volbách nezískal žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE.

4. výroční setkání IB Alumni Club

K významnému výročí 60 let od založení VŠE se uskutečnilo v sobotu 23. 11. 2013 výroční setkání IB Alumni Club.

Úspěšná spolupráce VŠE a Škoda Auto, a.s.

Ve středu 20. listopadu 2013 podepsali v sídle společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi smlouvu o partnerské spolupráci na další tři roky rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. a předseda představenstva Škoda Auto prof. Winfried Vahland, dr.h.c.

Videozáznam z prezentace kandidátů na funkci rektora

Veřejná prezentace kandidátů na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. a doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. se uskutečnila v pondělí 18. listopadu 2013 od 11:30 hod. ve Vencovského aule. 

Dny partnerských univerzit a výstava fotografií výměnných studentů VŠE

Od úterý 19. 11. 2013 do pátku 29. 11. 2013 proběhne v  Rajské budovy několik akcí, které mají za cíl propagaci možností studia v zahraničí pro studenty VŠE. Kromě výstavy fotografií studentů, přihlášených do soutěže pořádané Oddělením zahraničních styků, se bude konat rovněž pravidelná dvoudenní akce Dny partnerských univerzit, každoročně pořádaná ve spolupráci s organizací […]

Prezentace kandidátů na rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018

Druhá volba kandidáta na funkci rektora VŠE pro funkční období 2014-2018 proběhne na zasedání AS VŠE dne 25. 11. 2013. Veřejná prezentace kandidátů doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. a doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. se uskuteční v pondělí 18. listopadu 2013 od 11:30 hod. ve Vencovského aule.

40. výročí založení mezinárodní organizace PIM

PIM (Partnership in International Management) byl jednou z prvních mezinárodních sítí manažerských vysokých škol. V roce 1973 jej založily 3 prestižní vysoké školy: HEC Paris, New York University – Stern School of Business a London Business School. Dnes má PIM 60 členů z 37 zemí celého světa. VŠE je aktivním členem od roku 1999.