Institut oceňování majetku při VŠE

Institut oceňování majetku (IOM) otevírá další ročník čtyřsemestrálních kurzů pro znalce a odhadce se zaměřením na oceňování podniků a nemovitostí. Novinkou letošního roku je dlouhodobý kurz Oceňování nehmotného majetku. Zájemci se mohou hlásit i do dalšího běhu již tradičních kurzů Oceňování nemovitých věcí a Oceňování podniku (obchodního závodu). IOM přijímá přihlášky právě v těchto dnech.

Akcelerátor VŠE začíná přijímat projekty

Vysoká škola ekonomická v Praze otevře v lednu univerzitní byznys akcelerátor s názvem xPORT. Studenti i začínající firmy v něm najdou zázemí pro akceleraci svého podnikání a získání důležitých kontaktů. XPORT se představí na právě probíhajícím Týdnu studentských příležitostí. V pondělí 22. září zároveň spustil on-line registraci pro zájemce z řad studentů. Veřejnost může začínat posílat […]

Noví studenti CEMS již zahájili semestr

Akademický rok 2014/2015 zahájil nový ročník studentů oboru International Management / CEMS na VŠE v Praze intenzivním blokovým seminářem, který se konal 8. – 12. září 2014. Absolvování blokového semináře je nezbytnou podmínku pro získání titulu CEMS MIM.

Na Fakultě podnikohospodářské vznikne nová katedra

Ve středu 17. září 2014 se uskutečnilo Akademické plénum Fakulty podnikohospodářské uspořádané pro zaměstnance fakulty. Děkan FPH, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., zde vystoupil se svou vizí fakulty v následujícím čtyřletém období. Pan děkan oznámil plán otevření deváté katedry, a to Katedru podnikání. Po prof. Novém vystoupili jednotliví proděkani fakulty se svou agendou.

Mezi nejlepšími světovými univerzitami je i VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) se již podruhé umístila v žebříčku QS World University Rankings, který od roku 2004 srovnává 800 nejlepších světových univerzit. Prvních deset míst řebříčku tradičně ovládly vysoké školy z USA a Velké Británie. Z českých vysokých škol se kromě VŠE v žebříčku umístila Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Masarykova Univerzita a […]

Týden studentských příležitostí na VŠE

V prvních čtyřech dnech nového semestru proběhne na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) první ročník Týdne studentských příležitostí (TSP). Během něj mohou studenti v areálu VŠE na Žižkově i na Jižním městě navštívit stánky studentských organizací, které na VŠE působí.

Magisterské programy CEMS a Ekonomika a management uspěly v žebříčku Financial Times

Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Master in Management Raking 2014“. Magisterský obor CEMS se umístil na 5. místě a magisterský studijní program Ekonomika a management na 69. místě. Oba programy nabízí Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).

Prorektoři pražských vysokých škol u příležitosti Dne vědy diskutovali o Grantové agentuře

Ve středu 10. září se uskutečnila akce Scientia Pragensis – Den vědy na pražských vysokých školách. Vědecké přehlídce předcházela tisková konference prorektorů pěti pražských univerzit. Prorektoři ČVUT, ČZU, UK, VŠE a VŠCHT se shodli na tom, že česká věda a výzkum se nemohou rozvíjet bez zcela důvěryhodné a profesionální Grantové agentury České republiky (GA ČR). […]

Nová ředitelka Francouzského institutu v Praze navštívila VŠE

V pondělí 8. září navštívila Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) Isabelle Guisnel, nová ředitelka Francouzského institutu v Praze a Rada pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v Praze. V doprovodu atašé pro vědu a vysoké školy Rachida Makhloufi a výkonného ředitele Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE (IFTG) Ing. Martina Machka si prohlédla prostory VŠE a seznámila se s týmem zaměstnanců […]

Univerzitní mateřská škola VŠE má za sebou první rok

Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) začala mateřská škola pro děti zaměstnanců školy fungovat právě před rokem. V prvním roce otevřela univerzitní mateřská škola (UMŠ) jednu třídu s názvem Kupci, do které se postupně zapsalo 17 dětí od 2, 5 do 4 let. Kapacita je naplněná.