Den s VŠE

V sobotu 16. května se uskuteční tradiční Den s VŠE s bohatým společenským a odborným programem pro absolventy. Na setkání se svými bývalými studenty se těší vedení školy i jednotlivých fakult VŠE. Absolventi se mohou registrovat právě teď.

Při první potravinové sbírce na VŠE se vybralo 245 kilogramů potravin

Dne 21. dubna 2015 v předvečer Mezinárodního dne Země proběhla na Vysoké škole ekonomické první potravinová sbírka, při které se podařilo vybrat celkem 245 kg potravin. Potraviny byly předány Potravinové bance v Praze, odkud byly přerozděleny mezi odběratele banky, kterých je v současné době 96. Potraviny z této sbírky byly rozděleny mezi dětský domov rodinného typu Radost, autistický […]

VŠE se stala členem Iniciativy PRME

Vysoká škola ekonomická v Praze se stala členem Iniciativy PRME (Principles for Responsible Management Education). PRME je prvním společným projektem Organizace spojených národů (OSN) se sídlem v New Yorku a vysokoškolských institucí, na kterých probíhá výuka managementu, v oblasti společenské odpovědnosti.

Tým Katedry ekonometrie VŠE se umístil v mezinárodní soutěži The Econometric Game mezi nejlepšími

Od 30. března do 2. dubna 2015 proběhl v Amsterdamu 16. ročník prestižní mezinárodní soutěže The Econometric Game, kterou organizuje VSAE (Vereniging voor studenten Actuariaat, Econometrie & Operationele Research), asociace studentů pojišťovnicví, ekonometrie, operačního výzkumu a managementu univerzity v Amsterdamu. Zástupci Fakulty informatiky a statistiky VŠE skončili mezi nejúspěšnějšími.

První potravinová sbírka na VŠE

Dne 21. dubna 2015 v předvečer Mezinárodního dne Země budou mít studenti a zaměstnanci VŠE možnost zapojit se do Potravinové sbírky. Organizátory této charitativní akce jsou studentské spolky Unie studentů VŠE a Oikos-Praha s podporou VŠE ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha a dalšími zapojenými studentskými organizacemi.

30. 4. 2015 – uzávěrka přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium

VŠE nabízí pro akademický rok 2015/2016 na svých šesti fakultách možnost studia 25 bakalářských oborů a 36 navazujících magisterských oborů. Studovat je možné v češtině, angličtině a ruštině.

Úspěch studentů VŠE v soutěži o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty

Ve čtvrtek 27. 11. 2014 byly slavnostně vyhlášeny výsledky 2. ročníku soutěže Společně otevíráme data. Studenti Vysoké školy ekonomické v Praze Jakub Kuthan (student FIS) a Václav Pekárek (student FMV a FPH) získali za svoji webovou aplikaci „Dětská hřiště v Praze“ druhou cenu.

VŠE píše pro Hospodářské noviny

Vysoká škola ekonomická a Hospodářské noviny v březnu spustily nový projekt. Každý týden na stránkách HN vychází sloupek, do kterého přispívají vyučující ze všech fakult VŠE. Zamýšlí se v nich nad aktuálními ekonomickými tématy i zajímavostmi ze svého oboru.