Francouzský program MBA-MAE

Francouzsko-český institut řízení při VŠE (IFTG) otevírá s podporou Francouzského velvyslanectví kurz MBA – Master Management et Administration des Entreprises. V roce 2016 organizuje IFTG již 26. ročník kurzu MBA. Přihlášky je možné podávat do 30. dubna.

Fakulta informatiky a statistiky spolupořádala seminář o otevřených datech

Dne 19. února 2016 se na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu sešli zástupci více jak 30 organizací veřejné správy, akademické sféry a neziskového sektoru, aby na společném pracovním semináři diskutovali o možnostech využití otevřených dat veřejné správy. Seminář spolupořádaný Nejvyšším kontrolním úřadem, odborem hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, Fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze a Matematicko-fyzikální […]

Lyžaři soutěžili o Cenu rektorky VŠE

O víkendu 13. a 14. února 2016 se uskutečnil 5. ročník Tygřího skiatlonu a závod amerických štafet. Partnerem sportovní akce byla i Vysoká škola ekonomická v Praze. Pořadatelem závodu je VŠTJ Ekonom Praha, Oddíl běžeckého lyžování – Žižkovský tygři. Prvenství v kategorii student VŠE získali Petr Vinduška a Tereza Hnátková, oba studenti Fakulty financí a […]

Absolventské středy v letním semestru

VŠE pokračuje v letním semestru s projektem pro své absolventy s názvem „Absolventské středy“. Od února 2016 se cyklus odborných přednášek na aktuální témata bude konat každou poslední středu v měsíci od 18,00 do 19,30. Přednášky budou bezplatné. Zájemci se mohou registrovat na webových stránkách Rozvojového a poradenského centra (RPC).

Pokračování úspěšné spolupráce s Plzeňským Prazdrojem

Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., podepsala s paní Catherine Sinclair, ředitelkou Úseku lidského kapitálu společnosti Plzeňský Prazdroj smlouvu o partnerské spolupráci na další dva roky. Hlavní náplní smlouvy je partnerství programu CEMS.

Přijímací zkoušky nanečisto

Uchazeči o studium na VŠE mají nově možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Od března do června si zájemci o studium mohou vybrat ze čtyř termínů zkušebních testů. První se uskuteční v sobotu 5. března 2016 v Likešově aule v areálu VŠE na Žižkově.

Nejlepším projektem podnikatelského akcelerátoru xPORT VŠE je Techambition

V úterý 9. února 2016 uspořádal podnikatelský akcelerátor xPORT Vysoké školy ekonomické v Praze první Demo Day 2016. Soutěžní přehlídku šesti nejlepších začínajících firem, které v xPORTu VŠE aktuálně rozvíjejí své podnikání. Vítězem se stal tým s projektem Techambition, který usnadňuje práci učitelům i pochopení studentům díky online lekcím ze středoškolské matematiky s vizualizacemi, interaktivními […]

VŠE a Česká spořitelna podepsaly smlouvu o spolupráci pro rok 2016

Sponzorskou smlouvu o generálním partnerství České spořitelny (ČS) a Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) podepsali v pátek 29. ledna 2016 předseda představenstva ČS Tomáš Salomon a rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Studium MBA na VŠE

VŠE nabízí zájemcům o profesní titul MBA (Master of Business Administration) v akademickém roce 2016/2017 tři formy tohoto studia – MBA v češtině, MBA v angličtině a francouzský program MBA vyučovaný částečně ve francouzštině a v češtině. Přihlášky na program MBA v českém jazyce lze posílat do 15. 2. 2016. Všechny programy mají akreditaci CAMBAS.

Inaugurace děkana Fakulty mezinárodních vztahů

Ve středu 3. února se na VŠE uskutečnila slavností inaugurace nově zvoleného děkana Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Josefa Taušera, Ph.D.