Rubrika: Zpravodaj

VŠE podporuje nadějné středoškoláky

VŠE je spolupořadatelem nového projektu „České hlavičky„. Jedná se o obdobu známé soutěže „Česká hlava„.

Medaile Aloise Rašína panu profesoru Jiřímu Kostovi

Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze udělila na svém slavnostním zasedání dne 27. 2. 2007 medaili Aloise Rašína významnému českému ekonomovi, prof. Dr. Ing. Jiřímu Kostovi, DrSc.

Životní jubileum bývalého rektora VŠE profesora Věňka Šilhána

Prof. Ing. Věněk Šilhán, CSc. oslavil dne 12. února 2007 významné životní jubileum. Na Vysoké škole ekonomické v Praze profesně působil v letech 1957 – 1970 a v letech 1990 – 1992.

20. 2. 2007: Vernisáž obrazů Ivana Mládka

Atrium Rajské budovy se stává centrem kulturního dění na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Manažerský postgraduální kurz „Master“ pro frankofonní zájemce

S podporou Francouzského velvyslanectví otevírá VŠE 17. ročník manažerského postgraduálního kurzu Master en Administration des Affaires.

Setkání akademické obce Fakulty podnikohospodářské

V pondělí 29. ledna 2007 se uskutečnilo v malé aule setkání akademické obce Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Vedení fakulty zde představilo některé aktivity, které uskutečnilo v zimním semestru a představilo záměry pro rok 2007, popř. i na další léta.

Středisko handicapovaných studentů (SHS)

SHS zpřístupňuje studium na VŠE studentům se sníženou schopností pohybu, komunikace a orientace.

Univerzita třetího věku nabízí vzdělání seniorům

U3V za podpory MŠMT plní Národní program přípravy na stárnutí, senioři se mohou účastnit výuky společensko-vědních předmětů, informatických předmětů a zdravotně-tělovýchovného předmětu, mohou individuálně využívat počítačovou učebnu.

Rozvojové a poradenské centrum spojuje školu s praxí

RPC zajišťuje spolupráci VŠE s podniky, pro studenty zprostředkovává nabídky pracovních míst a stáží.

VŠE v Praze se představuje zájemcům o studium

VŠE v Praze přijme pro školní rok 2007/2008 více než 4000 studentů do bakalářských studijních programů.