Sportovní oddíly na VŠE

Na Vysoké škole ekonomické v Praze funguje v současnosti 16 sportovních oddílů.

IDE pomůže studentům podnikat

Studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří se zajímají o podnikání, mohou od letošního září využívat služeb Institutu rozvoje podnikání (IDE). Jde o nový vnitřní útvar Fakulty podnikohospodářské, jehož cílem je pomáhat studentům při přípravě podnikatelských záměrů, zakládání firem i jejich následného rozvoje.

VŠE bude mít sportovní halu

Studenti a zaměstnanci Vysoké školy ekonomické v Praze budou mít k dispozici víceúčelovou sportovní halu. Vznikne v areálu na Třebešíně do konce roku 2009.

Setkání prezidentů národních úrovní ESN (Buddy System)

Ve dnech 5. – 7. září 2008 se na půdě VŠE a ČVUT v Praze uskutečnil sraz prezidentů národních úrovní studentské organizace Erasmus Student Network.

Předání jmenovacích dekretů novým docentům

Rektor VŠE v Praze, prof. Ing. Richard Hindls, CSc. předal na Vědecké radě dne 16. září 2008 jmenovací dekrety třem novým docentům.

Kultura na VŠE

Studium na Vysoké škole ekonomické v Praze neznamená jen účast na přednáškách a seminářích. Studenti mají také řadu příležitostí ke kulturnímu vyžití. V rámci školy působí mimo jiné pěvecký sbor, komorní orchestr, taneční soubor, filmový klub a divadelní spolek.

Mezinárodní studentské organizace při VŠE

Studium na Vysoké škole ekonomické v Praze provází řada aktivit, mezi něž patří i aktivity poboček mezinárodních studentských organizací. Jsou to především AIESEC Praha, ESN VŠE Praha – Buddy System, AEGEE a Oikos Praha.

Vencovského aula

Největší posluchárna Vysoké školy ekonomické v Praze ponese od nového akademického roku jméno významného českého ekonoma a dlouholetého pedagoga VŠE, prof.JUDr. Františka Vencovského.