Rektorský sportovní den na VŠE

Ve středu 22.4.2009 se na VŠE v Praze uskuteční Sportovní den. Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) připravilo pro studenty i zaměstnance možnost sportovního vyžití během kolektivních sportovních her, aerobikových a regeneračních bloků či vodáckého sjezdu a dalších akcích. Rektor VŠE prof.Ing.Richard Hindls, CSc. vyhlašuje rektorský den, který je vyhrazen pro sportovní aktivity studentů a zaměstnanců […]

Soutěž Global Management Challenge zná vítěze Národního finále – je z VŠE

Osmý ročník největší strategické soutěže na světě v oblasti simulace řízení společnosti vyvrcholil 25. března vyhlášením vítězů pro Českou republiku.

Podpis smlouvy o spolupráci mezi VŠE v Praze a ČSSI

Dne 17.3.2009 byla mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českou společností pro systémovou integrací podepsána smlouva o vzájemné spolupráci. Na základě této smlouvy bude ČSSI mít i nadále sídlo na VŠE v Praze a bude moci využívat pro odborné akce přednáškové sály VŠE.

Skupina Kryštof na VŠE

Ve čtvrtek 19. března 2009 od 19:00 vystoupila ve Vencovského aule skupina Kryštof. Její frontman Richard Krajčo se tak téměř přesně po roce vrátil na VŠE, tentokrát však i s celou kapelou.

Doktorské studium na VŠE v Praze

VŠE v Praze nabízí široké spektrum studijních oborů pro zájemce o doktorské studium. Studium probíhá v prezenční či distanční (kombinované formě). Uchazeči mohou podávat přihlášky do 15. května 2009.

Jmenování nových docentů

Rektor VŠE v Praze, prof. Ing. Richard Hindls, CSc. jmenoval tři nové docenty.

Magisterský program MA in Economics of International Trade and European Integration

27. dubna 2009 je posledním dnem, ve kterém je možné přihlásit se ke studiu v magisterském programu MA in Economics of International Trade and European Integration v akademickém roce 2009/2010. Tento program připravuje studenty na jejich profesní kariéru ve výzkumné sféře, ve vládních a mezinárodních organizacích a ve výzkumných odděleních velkých bank, průmyslových a obchodních […]

Jan Palach – student VŠE

Před 40 lety zahynul Jan Palach. Jeho jméno zná celý svět, málokdo ale ví, že Jan strávil většinu svého studentského života na Vysoké škole ekonomické.

Anketa absolventů magisterských studijních programů

VŠE v Praze realizuje každoročně u příležitosti promocí konaných na všech šesti fakultách VŠE v Praze anketu. V anketě byly vyhodnoceny údaje od více než 1800 absolventů VŠE, kteří v roce 2008 ukončili své studium. Cílem ankety je zejména zjistit informace o jejich budoucím uplatnění v praxi.

Hala Třebešín – základní kámen

Poklepem rektora VŠE v Praze, prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc. na základní kámen byla zahájena realizace výstavby víceúčelové sportovní haly na Třebešíně.