Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2012/2013 možnost studia 25 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2012/2013 možnost studia 25 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Socioekonomická studie MasterCard česká centra rozvoje

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 proběhla na půdě Senátu odborná konference, na níž odborníci z VŠE představili výsledky nové studie zaměřené na sociální situaci v ČR.

Dny otevřených dveří na VŠE

Od počátku ledna se zájemci o studium na VŠE budou moci každý týden seznámit s nabízenými studijními obory jednotlivých fakult. Celkem nabízí VŠE možnost studia 25 bakalářských a 36 navazujících magisterských studijních oborů.

Úspěch VŠE v alianci CEMS

VŠE zaznamenala v akademickém roce 2010/2011 výborné výsledky. Při pravidelném hodnocení kvality realizace programu se umístila mezi šesti nejlépe hodnocenými školami a studentská organizace CEMS Club získala 1. místo a finanční ocenění za své aktivity.

Výroční konference České asociace pro evropská studia: New Challenges for the European union

Ve dnech 9. a 10. listopadu hostila Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) 1. výroční konferenci České asociace pro evropská studia s názvem: „New Challenges for the European union“. Akce byla organizována Centrem evropských studií a Výzkumným záměrem FMV ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stifntung.

Den vědy – Scientia Pragensis

V pátek 2. prosince 2011 proběhla na Vysoké škole ekonomické v Praze akce pěti pražských univerzit s názvem Den vědy na pražských vysokých školách – Scientia Pragensis. Jednalo se již o pátý ročník této události.

FT European Business School Ranking 2011

Financial Times zveřejnily výsledky hodnocení evropských vysokých škol ekonomických za rok 2011. VŠE se umístila na 70. místě v Evropě, o 3 místa lépe než v roce 2010. V oblasti studentských výměn spolupracuje VŠE s 29 nejlepšími evropskými školami.

Výroční zasedání CEMS 2011

Každoroční „CEMS Annual Events“ jsou jednou z nejdůležitějších událostí roku pro všechny partnery strategické aliance 26 prestižních vysokých škol ekonomických a více než 60 nadnárodních firem. Hlavním projektem CEMSu je společný navazující magisterský studijní program Master in International Management. VŠE je aktivním členem této aliance již více než 12 let.