Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Nový ředitel CTVS Mgr. Tomáš Pachl

Na základě výsledku výběrového řízení ze dne 12. listopadu 2013, jmenoval rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. nového ředitele Centra tělesné výchovy a sportu VŠE. Stal se jím s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Tomáš Pachl.

E-Fair – veletrh vzdělávání členských škol CEMS

První virtuální vzdělávací veletrh mezinárodní aliance CEMS se bude konat 5. a 6. února 2014. Cílem je prezentovat nejen prestižní studijní obor CEMS MIM, ale i ucelenou nabídku v angličtině vyučovaných navazujících magisterských studijních oborů 18 vysokých škol. Registrace již byly zahájeny.

ESOP 2013: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením VŠE

Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2013 proběhlo v pondělí 25. listopadu 2013 v předsálí Vencovského auly na VŠE.

Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. zvolen děkanem Fakulty informatiky a statistiky na druhé funkční období

Dne 4. prosince 2013 proběhla na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze volba kandidáta na funkci děkana na období od 1. března 2014 do 28. února 2018. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. v této volbě získal 16 hlasů z 16 přítomných senátorů.

European Business Schools Ranking 2013

Financial Times dnes zveřejnily výsledky hodnocení evropských vysokých škol za rok 2013. Vysoká škola ekonomická v Praze se v European Business Schools Rankingu umístila na 75. místě v Evropě. V žebříčku nejlepších evropských škol je zastoupeno celkem 18 zemí a pouze 3 vysoké školy ze zemí střední a východní Evropy.

Vyhlášení 3. volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2014 – 2018

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění a podle vnitřních předpisů Vysoké školy ekonomické v Praze volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro nové funkční období počínající v roce 2014 a trvající do roku 2018.