Návrhy vědeckého týmu Výzkum insolvence projednány Výborem Senátu Parlamentu České republiky

Výbor Senátu Parlamentu České republiky pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na své schůzi 28. ledna 2014 vyslechl informaci prof. Evy Kislingerové o výsledcích práce vědeckého týmu Výzkum insolvence, jehož klíčovými členy je několik akademických pracovníků katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Členové senátního výboru převzali návrh novely insolvenčního zákona z dílny vědeckého […]

Bakalářské studium – Fakulta mezinárodních vztahů

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů se koná 8. února 2014 od 10,00.

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské se koná v pátek 31. 1. 2014 od 10,00 a 13,00.

Bakalářské studium – Fakulta informatiky a statistiky

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky se koná v pátek 24. ledna 2014 od 10,00.

Podpis smlouvy o generálním partnerství mezi VŠE a Českou spořitelnou i pro rok 2014

Podpisem smlouvy o generálním partnerství 15. ledna 2014 mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE) a Českou spořitelnou (ČS) obě instituce stvrdily svojí spolupráci již po dvanácté. Smlouvu podepsal za VŠE její rektor, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.; za Českou spořitelnu její generální ředitel a předseda představenstva, Ing. Pavel Kysilka, CSc. Česká spořitelna […]

Rozloučení s prof. Ing. Stanislavem Hradeckým, CSc.

Dne 7. ledna 2014 zemřel ve věku 85 let prof. Ing. Stanislav Hradecký, CSc. Ve funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze působil jako historicky čtvrtý rektor 15 let, od roku 1970 do roku 1985. Rozloučení se koná 15. ledna od 13, 20 v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Testování schopností Bloomberg na VŠE

Absolvent VŠE Ing. Miloslav Veselý uspěl v testování schopností agentury Bloomberg jako jeden z pěti nejlepších studentů v regionu Evropy, Středního Východu a Afriky.

Bakalářské studium – Fakulta financí a účetnictví

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví se koná v pátek 17. ledna 2014 od 9,00 a 11,00.