Úspěch VŠE studentů IM/CEMS programu v národním kole KPMG International Case Competition

Do úzkého výběru národního kola KPMG International Case Competition se dostaly hned dva týmy složené ze studentů oboru International Management / CEMS Fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Jeden z nich si odvezl také možnost reprezentovat Českou republiku, a tím zároveň VŠE, ve finále soutěže v brazilském Sao Paulu.

Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

Letní semestr na VŠE přináší již tradičně i Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Na návštěvníky čekají pracovní nabídky, informace o stážích a trainee programech od více než padesátky zaměstnavatelů. 

Novou rektorkou VŠE zvolena prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Dne 24. 2. 2014 byla na Vysoké škole ekonomické v Praze zvolena rektorkou prof. Ing. Hana Machková, CSc. V tajném hlasování získala od Akademického senátu VŠE ve 3. kole 23 hlasů. Funkční období nové rektorky začne v okamžiku jmenování prezidentem ČR.

Nový děkan Fakulty financí a účetnictví

Děkanem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze byl 17. února 2014 zvolen doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Funkce se ujme 1. dubna 2014. Funkční období děkana je čtyřleté. 

Fakulta podnikohospdodářská prezentovala výsledky česko-německé spolupráce

Dne 13. února 2014 se konala v Drážďanech mezinárodní odborná konference, věnovaná podnikatelským aktivitám německých podnikatelských subjektů v Česká republice. Organizátorem byla IHK (Německá průmyslová a obchodní komora) za spolupráce s Česko-německou průmyslovou a obchodní komorou v Praze a zastoupením  Saska v České republice.

Za profesorem Václavem Vlasákem

Dne 5. února 2014 zemřel prof. PhDr. Václav Vlasák, CSc., jedna z nejvýraznější osobností Katedry románských jazyků. Pro profesora Vlasáka byla výuka francouzštiny celoživotním posláním a své nadšení přenesl na generace francouzsky hovořících studentů i učitelů.

Magisterský obor CEMS Master in International Management

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí prezenční, navazující dvouletý magisterský obor Master in International Management. Veškerá výuka probíhá v angličtině. Termín pro podání přihlášek pro akademický rok 2014/2015 je 28. února 2014.

Prezentace kandidátů na rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018

Třetí volba kandidáta na funkci rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018 proběhne na zasedání AS VŠE dne 24. 2. 2014. Veřejná prezentace kandidátů prof. Ing. Josefa Arlta, CSc., prof. Ing. Hany Machkové, CSc. a prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc. se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2014 od 13,00 ve Vencovského aule.

Účast VŠE na The Global Business Schools E-Fair

5. a 6. 2 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze spolupořádala vůbec první online veletrh vysokých obchodních škol The Global Business Schools E-Fair, organizovaný pod záštitou CEMS Alliance.