xPORT VŠE se podílel na průzkumu mezi startupy

Více než třetina českých startupů v současnosti nabízí svým pracovníkům jako odměnu za práci i vlastnictví části společnosti. Většina startupů navíc nevyužívá služby externích vývojářských firem. K těmto hlavním zjištěním došel průzkum, na kterém spolupracoval univerzitní podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE, Vodafone Nápad roku a společnosti Profinit.

Akademický rok 2016/2017

V akademickém roce 2016/2017 pokračovala VŠE v řadě úspěšných projektů, navázala nové spolupráce a posílila své renomé v mezinárodním akademickém prostředí. V září 2016 byl navíc na základě rozhodnutí AACSB zahájen akreditační proces VŠE.

Prezentace projektu Churchill Square

Zástupci skupiny Penta Investments představí na VŠE projekt administrativního centra a bytového domu na náměstí W.Churchilla. Prezentace se uskuteční ve středu 28. června v 11 hodin v místnosti RB101. Zveme celou akademickou obec.

Jmenování profesorů v Karolinu

V pátek 23. června 2017 proběhlo slavnostní předání jmenovacích dekretů novým profesorům vysokých škol v historických prostorách Karolina. Dekret převzali prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. z Fakulty podnikohospodářské a prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. z Národohospodářské fakulty. Po slavnostním předání dekretů byl k projevu jménem všech nově jmenovaných profesorů vyzván profesor Jiří Hnilica.

Bývalý prezident Buddy Systemu VŠE přispěl k uzavření spolupráce mezi školou a Hewlett Packard Enterprise

Jednatel společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) Ing. Lukáš Najman, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., a děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE (FPH) prof. Ing. Ivan Nový, CSc., dnes podepsali Smlouvu o partnerské spolupráci.

Jmenování Jaroslavy Durčákové emeritní profesorkou

Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., udělila prof. Ing. Jaroslavě Durčákové, CSc., čestný titul Emeritní profesorka Vysoké školy ekonomické v Praze. Udělení titulu s účinností od 1. 7. 2017 schválila Vědecká rada VŠE na svém zasedání dne 6. 6. 2017 na základě návrhu schváleného vědeckou radou Fakulty financí a účetnictví a Vědeckou radou Vysoké školy ekonomické […]

Reprezentační týmy fakult školy pod vysokou sítí v 5. ročníku Volejbalové ligy VŠE

Sportovní hala Na Třebešíně se stala i v letošním akademickém roce svědkem soubojů fakultních volejbalových týmů děvčat i mužů ve Volejbalové lize VŠE. Studenti, v dresech barvy svých fakult, se snažili bojovnými výkony o co nejlepší výsledky a přispět tak k úspěšné reprezentaci fakulty. V letošním ročníku obhájili vítězství týmy studentek i studentů Fakulty financí a účetnictví.

7. ročník Prague International Week na VŠE

Již po sedmé se na VŠE uskutečnila akce s názvem „Prague International Week“. Jedná se o setkání připravované pracovníky Oddělení zahraničních styků VŠE (OZS) pro kolegy ze zahraničních oddělení partnerských univerzit, jehož cílem je především sdílení zkušeností s organizací studentských a učitelských mobilit na jednotlivých školách a možnosti zapojení do projektů mezinárodní spolupráce.

Absolventi VŠE

VŠE začala jako jedna z prvních veřejných vysokých škol v České republice pracovat na dlouhodobé a kompaktní spolupráci s absolventy. Našim absolventům chceme nabídnout co nejvíce možností, jak být součástí školy i po ukončení studií a získat častější a přínosný kontakt s Alma Mater.

Mezinárodní konference “Data Envelopment Analysis”

Na Vysoké škole ekonomické v Praze se bude ve dnech 26. až 29. června 2017 konat 15. ročník mezinárodní konference Data Envelopment Analysis (DEA 2017). Akci spolupořádá Katedra ekonometrie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Na konferenci přijede více než 250 odborníků z 54 zemí.