Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

VŠE pomáhá studentům se zdravotním, studijním a jiným znevýhodněním

19. 2. 2018 - Již přes deset funguje na VŠE Středisko handicapovaných studentů (SHS), které pomáhá studentům a uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami. Poskytuje jim podporu při integraci do běžného studia, kdy i přes svá zdravotní a jiná znevýhodnění musí splnit standardní studijní požadavky jako ostatní studenti. Pracovníci SHS jsou k dispozici osobám s postižením zraku, sluchu, s omezenou možností pohybu, se specifickými poruchami učení (SPU), s poruchami autistického spektra, s psychickým onemocněním i osobám s chronickým onemocněním. Více


5 otázek pro paní rektorku Hanu Machkovou

13. 2. 2018 - Začátek roku 2018, start letního semestru i znovujmenování paní rektorky do funkce je příležitostí pro zhodnocení uplynulého období i vyhlídky do nejbližší budoucnosti. Jaký byl pro VŠE rok 2017, co nás na jaře čeká nebo co paní rektorka přeje studentům? Odpovědi najdete v rozhovoru. Více


Podnikaví studenti sklízí mezinárodní úspěch

9. 2. 2018 - Znají je v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN), v barcelonském muzeu CosmoCaixa i v elektrárně Dukovany. Vyvíjí a nabízí speciální zařízení – mlžné komory zobrazující běžně neviditelnou dráhu elektricky nabitých částic. Řeč je o studentovi VŠE Valeryi Mezentsevovi a studentech ČVUT Ondřeji Zbytkovi a Ondřeji Svobodovi a o jejich veleúspěšném startupu, společnosti Nuledo. Více


V roce 2017 vyslala VŠE do zahraničí opět více než 1000 studentů

8. 2. 2018 - Nenechte si ujít jedinečnou příležitost studovat v zahraničí, poznat jinou kulturu, nové kamarády a třeba se i trochu osamostatnit. VŠE vám stejně jako v předchozích letech umožňuje vyjet na semestrální výměnné pobyty na téměř 250 prestižních partnerských školách po celém světě. Přihlášky se podávají v průběhu února. Více


Využijte individuální konzultaci s kariérní poradkyní

2. 2. 2018 - Nevíte, kam nasměrovat vaše kariérní kroky nebo už nějakou představu máte, ale nejste si jistí, že jste se vydali správným směrem? Využijte osobní konzultaci s kariérní poradkyní, která s vámi probere vše, co vás ke vstupu na trh práce zajímá. Společně najdete odpovědi např. na otázky jak zjistit, jaké zaměstnání vůbec chcete, jak s hledáním práce začít nebo jak napsat životopis na míru atd. Více


Rozhovor s paní rektorkou u příležitosti jejího jmenování pro druhé funkční období

30. 1. 2018 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes předal jmenovací dekret prof. Ing. Haně Machkové, CSc. Ve funkci rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze tak pokračuje i ve druhém funkčním období. Jmenování nabývá účinnosti 1. dubna 2018 a potrvá do 31. března 2022. Více


Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

26. 1. 2018 - Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) patří k nejuznávanějším fakultám se zaměřením na byznys a management ve střední a východní Evropě. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v mezinárodních korporacích, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy. Více


Za profesorem Lubomírem Cyhelským

24. 1. 2018 - Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické s lítostí oznamuje, že 22. ledna 2018 zemřel ve věku 88 let dlouholetý vynikající představitel statistického oboru na VŠE, pan prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. Více


Rektorka VŠE uspěla potřetí v anketě TOP ženy Česka

23. 1. 2018 - Mediální dům Economia a Hospodářské noviny vyhlásily 22. ledna 2018 ve Foru Karlín výsledky 12. ročníku ankety TOP ženy Česka. Jednou z 25 oceněných žen české veřejné sféry se stala rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Více


Jmenování profesorů v Karolinu

22. 1. 2018 - V pondělí 22. ledna proběhlo v historických prostorách Karolina slavnostní jmenování nových 52 profesorů a profesorek. Z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzali jmenovací dekrety podepsané prezidentem republiky a kontrasignované předsedou vlády také doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. a doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M. A.. Více


Bakalářské studium - Fakulta financí a účetnictví

20. 1. 2018 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2018/2019 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví, kde fakulta podrobně představí všechny svoje nabízené obory, se koná v pátek 26. ledna 2018 od 9.00 a 11.00 hod. Více


Bakalářské studium – Fakulta mezinárodních vztahů

12. 1. 2018 - Bakalářské studium na Fakultě mezinárodních vztahů je vhodné pro jazykově talentované studenty, kteří se chtějí uplatnit v multikulturním prostředí a zajímají se o mezinárodní podnikání a mezinárodní vztahy. Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů se koná v sobotu 20. ledna 2018 od 10.00 hod. Více


Bakalářské studium - Fakulta informatiky a statistiky

6. 1. 2018 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2018/2019 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 10.00 hod. ve Vencovského aule. Více


xPORT pomáhá studentům být „O krok napřed“

5. 1. 2018 - xPORT podnikatelský akcelerátor VŠE v Praze úspěšně spustil program placených stáží pro studenty VŠE v partnerských firmách, prostřednictvím programu s názvem „O krok napřed“ pomáhá studentům získat potřebnou praxi v oboru lákavým způsobem a firmám zprostředkovává přístup k talentovaným studentům s otevřenou hlavou. Více


Bakalářské studium - Národohospodářská fakulta

21. 12. 2017 - Národohospodářská fakulta nabídne své obory na Dni otevřených dveří, který se koná v sobotu 6. 1. 2018 v 10.00 hod. ve Vencovského aule. Výuka fakulty zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické. Více


Bakalářské studium - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

19. 12. 2017 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2018/2019 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Více


Setkání seniorů – bývalých zaměstnanců VŠE

14. 12. 2017 - V úterý 12. prosince 2017 proběhlo v prostorách zaměstnanecké menzy v Italské budově VŠE na Žižkově již tradiční předvánoční setkání seniorů – bývalých zaměstnanců VŠE. Akce je organizována výborem základních organizací VOS společně s vedením VŠE. Více


Předvánoční setkání rektorky a dětí z univerzitní školky

13. 12. 2017 - Ve středu 13. prosince navštívily rektorku prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc., děti z univerzitní školky VŠE. Děti u stromečku zazpívaly vánoční koledu a za odměnu dostaly dárečky. Více


Děkanem Fakulty informatiky a statistiky zvolen doc. Jakub Fischer

13. 12. 2017 - Děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze byl dne 13. prosince 2017 zvolen na čtyřleté funkční období doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Akademický senát FIS má 17 členů, z toho je šest studentů. Během hlasování bylo přítomno 15 senátorů, 2 byli omluveni. V tajné volbě získal doc. Fischer 14 hlasů, jeho protikandidát doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. získal 1 hlas. Více


VŠE přivítá zájemce o studium na společném Dni otevřených dveří všech fakult

11. 12. 2017 - Vysoká škola ekonomická v Praze otevře své dveře všem zájemcům o bakalářské studium v úterý 19. prosince. Informace o studiu a studentském životě na VŠE poskytnou zájemcům zástupci všech šesti fakult, odborná pracoviště i současní studenti. Více


Stránky: předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 další