Univerzita třetího věku otevírá přihlášky pro nové zájemce

Od 1. června až do 1. září 2017 mají noví zájemci o Univerzitu třetího věku (U3V) na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) možnost podat přihlášku ke studiu. Učinit tak lze elektronicky, telefonicky, případně osobně dle pokynů uvedených na webu univerzity. Univerzita třetího věku je určena seniorům ve starobním důchodu a zájemcům v invalidním důchodu. Nyní na U3V VŠE v Praze studuje 1 090 studentů.

Program CEMS MIM se umístil v Top 10 žebříčku The Economist MiM ranking

Magisterský program CEMS MIM vyučovaný na Fakultě podnikohospodářské se umístil 9. v rankingu The Economist Master in Management Ranking 2017.

VŠE a Škoda Auto, a.s. podepsaly dlouhodobou smlouvu o partnerské spolupráci

Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto, a.s. a člen Vědecké rady VŠE, a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., dnes podepsali Smlouvu o partnerské spolupráci na dalších pět let. Jejím hlavním obsahem je pokračování ve spolupráci v rámci mezinárodní aliance CEMS, kde je Škoda Auto korporátním partnerem, a […]

Na VŠE proběhne konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM

Ve dnech 30. a 31. května 2017 se za spolupořadatelství VŠE koná ve Vencovského aule a posluchárně D již 23. ročník mezinárodní konference INFORUM.

Letní školy na VŠE

Během letních měsíců probíhají na VŠE tzv. letní školy, které jsou určeny především studentům z partnerských zahraničních univerzit. Dvě letní školy jsou letos organizovány Oddělením zahraničních styků (OZS), další probíhá v rámci programu CESP a tři letní školy se letos uskuteční také pod záštitou Fakulty mezinárodních vztahů. V neposlední řadě probíhá na VŠE již tradiční Letní škola multimédií.

Odešel prof. Jaroslav Veselý

S hlubokým zármutkem oznamuje, že ve čtvrtek 11. května 2017 zemřel ve věku nedožitých 87 let prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc., bývalý člen katedry ekonomiky dopravy a spojů Fakulty výrobně-ekonomické (dnes Fakulty podnikohospodářské) VŠE.

VŠE a AXA uzavřely smlouvu o partnerské spolupráci

Předseda sboru jednatelů společnosti AXA ČR Robert Gauci a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., dnes podepsali Smlouvu o partnerské spolupráci. Smlouva zajistí na akademické půdě odborné přednášky expertů z AXA, kteří se budou pravidelně setkávat se studenty. V neposlední řadě partnerství studentům umožní nahlédnout do praxe prostřednictvím studentských […]

Přihlašování do Buddy Programu na VŠE

Účast v Buddy Programu je vhodná pro všechny studenty VŠE, kteří plánují výjezd na výměnný pobyt, nebo se jen chtějí seznámit se zahraničními studenty, procvičit si cizí jazyk a pomoci druhému člověku, který nezná místní kulturu. V zimním semestru 2017 bude na VŠE studovat přes 700 zahraničních studentů. Přihlašování do Buddy Programu probíhá do 31. května 2017 a zájemci se mohou hlásit zde.

Ohlédnutí za CEMS V4 konferencí

Od 5. do 8. dubna 2017 hostila Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) tzv. CEMS V4 konferenci. Konference, organizovaná studenty z CEMS Club Prague ve spolupráci se strategickými partnery Google, L’Oréal a Unibail-Rodamco, a partnery Hilti, PwC a Škoda Auto, měla hlavní téma Behaviorální ekonomie.

xPORT VŠE se stal partnerem soutěže Nápadu roku

Podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE letos nově podporuje soutěž začínajících podnikatelů Vodafone Nápad roku. Do soutěže pro startupy s nejdelší tradicí v Česku a na Slovensku se lze přihlásit do 14. května 2017.