Zpravodaj

Výuka jazyků na VŠE

Jazykové znalosti jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce. Na VŠE má výuka jazyků dlouhodobou tradici.

Vědecké časopisy vydávané na VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze vydává tři vědecké časopisy – Politickou ekonomii, Prague Economic Papers a Acta Oeconomica Pragensia.

Česká spořitelna a VŠE podepsaly smlouvu o další spolupráci

Předseda představenstva České spořitelny Gernot Mittendorfer a rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc. včera podepsali Prováděcí smlouvy o spolupráci pro akademický rok 2007 – 2008.

Umělecké soubory VŠE v Praze

Studium na VŠE neznamená jen účast na přednáškách a cvičeních, ale nabízí umělecky nadaným studentům také několik možností, jak rozvíjet své dovednosti. V rámci VŠE působí pěvecký sbor, taneční soubor a komorní orchestr. Začátek školního roku je dobrou příležitostí pro nábor nových členů.

VŠE rozvíjí spolupráci s absolventy

Vysoká škola ekonomická v Praze si přeje rozšířit spolupráci se svými absolventy. Rozvoj spolupráce s praxí je prioritou vedení školy i jednotlivých fakult.

Promoce absolventů VŠE

Na Vysoké škole ekonomické v Praze odpromovalo v červnu 566 absolventů.

Konference Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání

V pátek 8. června 2007 proběhla na půdě Ekonomické univerzity v Bratislavě sedmá mezinárodní vědecká konference „Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání“.

Přednáška JUDr. Pavla Teličky na VŠE

Dne 31. května 2007 vystoupil na diskusním semináři katedry mezinárodního obchodu JUDr. Pavel Telička.

Univerzitní informační systém pro VŠE

V pátek 1. června 2007 podepsali rektor VŠE v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc. s rektorem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslavem Hluškem, CSc. smlouvu na implementaci integrovaného studijního informačního systému.

Přijímací řízení na VŠE

Od 4. do 20. června 2007 se konají na Vysoké škole ekonomické v Praze přijímací zkoušky. Přihlášku letos podalo více než 17 tisíc zájemců. Nejvíce uchazečů se hlásí na Fakultu podnikohospodářskou, nejméně na Fakultu managementu v Jindřichově Hradci.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: