Program VŠE Honors Academia přijímá nové studenty

Honors Academia představuje nadstandardní vzdělávací a tréninkový program pro talentované studenty navazujícího magisterského studia s ekonomickým vzděláním, manažerským potenciálem a zájmem o jeho budoucí využití ve své pracovní kariéře.

Noví docenti na VŠE

Na zasedání Vědecké rady VŠE dne 17. května 2011 předal rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. pět docentských jmenovacích dekretů.

VŠE udělila Rašínovu medaili doc. Ing. Jaroslavě Durčákové, CSc.

Rašínovou medailí jsou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze a přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti.

Prague International Week

V týdnu od 9. do 13. 5. 2011 pořádalo Oddělení zahraničních styků VŠE školení kolegů z partnerských univerzit (tzv. Prague International Week). Akce se konala na VŠE poprvé.

Studenti FMV zvítězili v soutěži společnosti L’Oréal

Mezinárodní společnost L´Oréal letos již popáté uspořádala celosvětovou soutěž universit vyučujících marketing. Vítězové národních soutěží se každý rok setkávají v Paříži, kde mezinárodní porota složená z prominentů marketingů vybere vítěze.

Předseda ekonomických poradců francouzského premiéra na VŠE

Katedra mezinárodního obchodu a Francouzsko-český institut řízení (IFTG) zorganizovaly v pondělí 9.května 2011 workshop pro doktorandy a absolventy kurzu MBA-MAE. Hlavní řečníkem byl profesor Christian de Boissieu, předseda ekonomických poradců premiéra François Fillona.

Podpis smlouvy o spolupráci mezi VŠE a Škodou Auto

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 podepsal rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc. se zástupci Škody Auto, předsedou představenstva prof. Winfriedem Vahlandem, dr.h.c. a členem představenstva za oblast Řízení lidských zdrojů ing. Bohdanem Wojnarem tříletou smlouvu o spolupráci.

International Week Prague 2011

Již šestým rokem pořádá studentská organizace ESN VŠE Praha – Buddy System, o. s. projekt nazvaný International Week Prague. International Week je typ výměnného pobytu určeného pro studenty ekonomických škol. Cílem projektu je ukázat zahraničním studentům během jednoho týdne to nejlepší z České republiky. Tomuto cíli jsou přizpůsobeny i jednotlivé součásti programu.

Nation 2 Nation je Responsible party

Bořit bariéry a dávat lidi dohromady – to je motto studentské organizace ESN VŠE Praha – Buddy System. Jednou z akcí, která nejvíc plní toto poslání, jsou Nation 2 Nation party. Každý týden semestru je party věnována jiné zemi, kdy studenti dané země nabízí hostům nejen tradiční nápoje své země, ale také její prezentaci, kterou sami připravují. […]

Doktorské studium na VŠE

VŠE v Praze nabízí možnost doktorského studia 17 různých oborů na všech šesti fakultách. Studium probíhá v prezenční či kombinované formě. Uchazeči mohou podávat přihlášky do 15. května 2011. Pro akademický rok 2011/2012 vypsáno celkem 153 míst.